piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

CCC chce szeregu zmian w warunkach emisji obligacji

msd | 30 marca 2020
Obuwnicza spółka chce, aby właściciele wartych 210 mln zł papierów dłużnych CCC0621 zgodzili się zmianę kowenantów, w tym poluzowania klauzuli cross-default, czy odstąpienia od badania w najbliższym czasie wskaźnika dług netto/EBITDA.

W związku z zamknięciem większości placówek handlowych CCC przestało regulować swoje zobowiązania finansowe w ubiegłym tygodniu. Krok ten powinien zmierzać do umożliwienia obligatariuszom postawienia wartych 210 mln zł obligacji CCC0621 w stan wymagalności. Spółka liczy jednak na wyrozumiałość wierzycieli, czego wyrazem byłaby między innymi ich zgoda na zmianę warunków emisji obligacji podczas zwołanego na 15 kwietnia zgromadzenia obligatariuszy.

Początkowo mogliśmy tylko spekulować, co do proponowanej zmiany treści warunków emisji. Opublikowane projekty uchwał na najbliższe zgromadzenie obligatariuszy potwierdzają, że CCC chce poluzowania kowenantu typu cross-default, tak aby zaprzestanie obsługi zadłużenia finansowego w marcu nie stanowiło podstawy do postawienia papierów dłużnych w stan wymagalności. CCC chce też, żeby obligatariusze odstąpili od badania wskaźników dług netto/EBITDA (maks. 3,5x) i obsługi odsetek (min. 5,0x).

Ponadto obuwnicza spółka chciałaby też zmienić kowenanty dotyczące zaprzestania działalności oraz przyznania się do niezdolności do obsługi zobowiązań. W skrócie, chodzi o to, aby wykluczyć zdarzenia będące wynikiem działania siły wyższej.

CCC chce też, aby ewentualne postawienie papierów w stan wymagalności przez inwestorów zawsze było poprzedzone zgodą zgromadzenia obligatariuszy (obecnie jest ona wymagana tylko przy naruszeniu niektórych kowenantów).

Zwołane na 15 kwietnia zgromadzenie obligatariuszy odbędzie się w Warszawie. Jak zapewnia spółka, zadba o bezpieczeństwo inwestorów lub umożliwi im działanie przez pełnomocnika. 

 „(…) w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa COVID-19, emitent zapewnia, że w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia przygotuje miejsce obrad w sposób adekwatny do okoliczności.” – podano w komunikacie CCC.

Do tej pory CCC nie informowało o otrzymaniu jakichkolwiek wezwań do przedterminowego wykupu długu. Spółka nie udzieliła nam też odpowiedzi na pytanie o to, czy spodziewa się takich wezwań. 

W ubiegły piątek papiery CCC0621 wyceniano na 88 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje