poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Chemoservis-Dwory chce upadłości

msd | 17 maja 2018
Spółka „w związku z trudną sytuacją finansową” złożyła w czwartek wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej Chemoservis rozważał postępowanie restrukturyzacyjne.

Upadłościowy wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia.

Trzy tygodnie temu Chemoservis ujawnił opóźnioną informację poufną o otrzymanych wezwaniach do wykupu obligacji serii A na 1,35 mln zł oraz serii B na 15,14 mln zł. Spółka informowała wówczas, że jej kondycja finansowa może wymagać złożenia wniosku o restrukturyzacje.

Na początku marca Chemoservis nie wykupił obligacji serii A na 3,033 mln zł. Później spłacił część zaległości, zmniejszając wymagalną kwotę do 2,214 mln zł. 

Papiery CHS0318 znajdowały się przede wszystkim w subfunduszach Open Finance Obligacji i Open Finance Pieniężny, a także w funduszu zamkniętym BDM Obligo. W każdym z nich udział papierów Chemoservisu przekraczał 2,5 proc. aktywów (według stanu na koniec 2017 r.).  

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje