niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Sąd potwierdził prawomocność upadłości Chemoservisu

msd | 30 października 2019
Spółka odebrała z sądu informację w sprawie stwierdzenia prawomocności lipcowej decyzji sądu w sprawie ogłoszenia upadłości.

Postanowienie, o którym informuje spółka, stało się prawomocne jeszcze na początku września, mimo że spółka podała tę informację dopiero teraz.

W lipcu sąd ogłosił upadłość Chemoservisu z wniosku Distressed Assets FIZAN, funduszu wyspecjalizowanego w obligacjach podwyższonego ryzyka.

Chemoservis częściowo nie spłacił dwóch serii obligacji, w tym notowanej na Catalyst serii A, której termin wykupu przypadał w marcu 2018 r. W dniu wymagalności papiery te warte były 3 mln zł, ale po terminie spłaty spółka zdołała jeszcze spłacić  0,8 mln zł.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje