piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość Chemoservisu

msd | 12 lipca 2019
Ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło z wniosku funduszu Distressed Assets FIZAN, jej obligatariusza.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Chemoservisu sąd wydał 10 lipca, a na syndyka wyznaczył Dariusza Sitka, doradcę restrukturyzacyjnego nr 504. Krakowski sąd wezwał także wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

O upadłość Chemoservisu wnioskował wyspecjalizowany w obligacjach wysokiego ryzyka fundusz Distressed Assets FIZAN, który razem z siostrzanym Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN objęły większość, jeśli nie całość, wartej 27 mln zł trzyletniej emisji obligacji serii B z 2016 r. Z biegiem czasu spółka częściowo spłacała papiery, stąd na koniec 2017 r. (brak raportu za 2018 r.) zadłużenie z nich wynikające spadło do 15,1 mln zł. Później, w kwietniu 2018 r., obligatariusz zaspokoił część roszczeń (6,3 mln zł) poprzez przejęcie jednego z przedmiotu zabezpieczenia. Później miało też dojść do kolejnego przejęcia zabezpieczenia, a w odpowiedzi na to spółka złożyła doniesienie do prokuratury. 

Obligacje serii B nie były notowane na Catalyst. W giełdowym obrocie znajdowała się poprzednia emisja – seria A, która w dniu wymagalności, przypadającym w marcu 2018 r., warta była nominalnie 3 mln zł. Chemoservis papierów wówczas nie spłacił, później natomiast uregulował wobec obligatariuszy tylko 0,8 mln zł zaległości. Papiery serii A nie były jednak zabezpieczone. 

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje