niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Członek zarządu GetBacku zrezygnował - zaktualizowana

msd | 31 października 2019
Odpowiedzialny za operacje Marcin Tokarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu GetBacku bez wskazania przyczyn.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczone kursywą.

Marcin Tokarek trafił do zarządu GetBacku w lipcu 2018 r. i od tego czasu odpowiadał za obszar operacji. Jego działania w tym obszarze wspierać miał tez Tomasz Strama, który wszedł do zarządu spółki w czerwcu tego roku.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o wyznaczeniu przez radę nadzorczą Magdaleny Nawłoki, dotychczasowej wicreprezes, do pełnienia obowiązków prezesa GetBacku. 

Windykacyjny GetBack od maja ubiegłego roku znajduje się w przyśpieszonym postępowaniu układowym. Spółka zawarła układ z wierzycielami, wśród których największą grupę stanowią właściciele niezabezpieczonych obligacji (około 2,3 mld zł), ale wciąż czeka on na uprawomocnienie.

Przyjęty układ zakłada, że do obligatariuszy wróci 25 proc. nominału długu w ciągu siedmiu lat, ale pierwsze płatności pojawiałyby się po ponad roku od uprawomocnienia układu.

Jak niedawno wskazywaliśmy, w najbardziej optymistycznym wariancie obligatariusze otrzymają pieniądze w okolicach września 2021 r. i byłoby to 5 zł z każdego zainwestowanego tysiąca.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje