środa, 23 maja 2018

Newsroom

Dalszy wzrost zadłużenia w grupie i2 Development

ems | 16 maja 2018
Nie jest on bynajmniej problematyczny dla obecnych wierzycieli, ale ze względu na kowenanty notowanych już emisji, niewiele miejsca pozostaje na wzrost zadłużenia.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Kolejne obligacje i2 Development na Catalyst

  11 kwietnia 2018
  Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w lutym dwuletnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • i2 Development poprawia wyniki przy wyższym zadłużeniu

  30 marca 2018
  W IV kwartale deweloperska grupa w ślad za przekazaniami mieszkań w ukończonych projektach odrobiła straty z poprzednich okresów, ale dla jej wierzycieli większe znaczenie mają ujemne przepływy operacyjne, które sfinansowano dalszym wzrostem zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto

  22 maja 2018
  W I kwartale zysk netto bankowej grupy wzrósł o 44,2 proc. r/r, do czego przysłużył się przede wszystkim wyraźnie lepszy wynik odsetkowy. Po emisji podporządkowanego długu współczynnik wypłacalności PKO BP zanotował wzrost.
  czytaj więcej
 • Bardzo niskie wskaźniki płynności OT Logistics

  16 maja 2018
  W I kwartale logistyczna grupa nieco obniżyła zadłużenie finansowe, ale kosztem wyraźnego obniżenia salda gotówki. Aktywa obrotowe spadły więc na tyle, że nie pokrywały nawet połowy krótkoterminowych zobowiązań. W rachunku wyników wykazano natomiast 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto.
  czytaj więcej
 • Kwartał Unibepu jak cały rok

  16 maja 2018
  W I kwartale grupa wykazała 23,8 mln zł zysku operacyjnego – o 200 tys. zł więcej niż w całym ub.r. Ale na koniec marca informowała też o rekordowo wysokim zadłużeniu.
  czytaj więcej

Emisje