poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Dekpol może zostać dokapitalizowany

msd | 10 czerwca 2019
Na wniosek Mateusza Tuchlina, głównego akcjonariusza i prezesa spółki, porządek obrad czerwcowego ZWZ rozszerzono o uchwałę w sprawie emisji ponad 1,67 mln nowych akcji.

Jak wynika projektu uchwały, emisja nowych akcji zostałaby przeprowadzenia z wykluczeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Oferta miałaby charakter prywatny i została skierowana w pierwszej kolejności do uprawnionych akcjonariuszy (właściciele co najmniej 0,68 proc. akcji oraz Mateusz Tuchlin). 

Ustalenie ceny emisyjnej pozostawiono zarządowi. Aktualnie akcje Dekpolu notowane są po 30,9 zł za sztukę, co przy tej wycenie pozwalałoby spółce pozyskać ponad 51 mln zł. 

Dokapitalizowanie budowlano-deweloperskiej grupy miałoby istotne przełożenie na jej bilans. Już teraz bowiem ze względu na wysokość wskaźników dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA Dekpol musi płacić podwyższoną marżę od obligacji (4,7 pkt proc. wobec bazowych 4,2 pkt proc.). 

Co więcej, wskaźniki dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA znajdując się odpowiednio na poziomie 1,23x oraz 4,12x na koniec marca (kowenanty badane są po raportach półrocznych i rocznych) nie były specjalnie daleko od miejsca, w którym mogłoby dojść do naruszenia warunków emisji – kolejno 1,3x oraz 4,5x. 

Zakończone sukcesem dokapitalizowanie przy cenie emisyjnej zbliżonej do obecnych notowań miałoby szanse obniżyć wskaźnik dług netto/kapitały własne poniżej 0,8x (wg danych z końca marca).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Dekpolu, obie zapadające w marcu 2021 r. Seria DEK0321 drożeje w poniedziałek o 2,9 pkt proc. do 95,9 proc. nominału, co daje jej 8,95 proc. rentonwości brutto. Aczkolwiek do godz. 14 właściciela zmieniła tylko jedna obligacja (nominał to 1 tys. zł). 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje