poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Dekpol uplasował obligacje na 76,88 mln zł

msd | 08 marca 2018
Papiery mają trzyletnie okres spłaty, ale po 18 miesiącach budowlano-deweloperska spółka zobowiązana będzie do wykupienia 25 proc. emisji.

Wysokość kuponu nie została ujawniona, za wyjątkiem tego, że będzie on ustalany w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę. Szczegółowe warunki emisji będą publicznie znane, gdy obligacje trafią do obrotu na Catalyst, zgodnie z zapowiedziami spółki.

Warte 76,88 mln zł papiery Dekpol uplasował w ramach niepublicznej oferty do 85 mln zł. Początkowo jej wartość wynosić miała jednak 50 mln zł. 

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów oraz refinansowanie części lub całości obligacji serii D – poinformował Dekpol.

Warte 35 mln zł obligacje serii D wygasają w październiku tego roku. Rynek wycenia je na 100,8 proc. nominału, co dawałoby 4,03 proc. rentowności brutto, pod warunkiem, że nie dojdzie do wcześniejszego wykupu. Spółka ma jednak prawo do przedterminowej spłaty papierów DEK1018 w połowie kwietnia i lipca. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje