sobota, 22 września 2018

Newsroom

Dekpol wypuścił nowe obligacje

msd | 05 października 2017
Wartą 20 mln zł emisję w całości objął SGB-Bank. Tym samym spółka wypełniła cały zawarty z bankiem program o wartości 35 mln zł.

Zawarta w maju umowa przewidywała emisję dwóch serii obligacji. Pierwszą z nich, wartą 15 mln zł, uplasowano w lipcu tego roku.

Termin wykupu obu emisji ustalono na 30 kwietnia 2021 r. Wysokość kuponu nie została upubliczniona, wskazano wyłącznie, iż papiery oprocentowane będą w oparciu o stopę WIBOR 6M.

Obligacje zabezpieczono hipoteką umowną do kwoty 52,5 mln zł oraz cesją wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów o wartości nie mniejszej niż 22 mln zł netto.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Dekpolu, warta 35 mln zł i zapadająca w październiku 2018 r. Zabezpieczono ją na tej samej nieruchomości, co emisję skierowaną do SGB-Banku, ale to obligacje notowane na Catalyst wpisane winny być na pierwszym miejscu hipoteki.

Na Catalyst obligacje Dekpolu wyceniane są na 100,35/101,38 proc. (bid/ask), ostatnią transakcję zawarto miesiąc temu przy cenie 101,22 proc., która oznaczała wówczas 4,38 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje