czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Develia – raport Michael/Ström DM

Bartosz Wałecki, analityk Michael/Ström DM | 01 grudnia 2022
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2022 roku.

Podsumowanie

  • Zgodnie z przygotowanym modelem potencjalnych przepływów pieniężnych, spółka przy wskazanych założeniach będzie w stanie wykupić wszystkie aktualnie istniejące obligacje w wymaganym terminie. Założenia dotyczące modelu przedstawione są w odpowiednim rozdziale poniżej (link do pobrania raportu w PDF jest pod tekstem).
  • Na koniec III kw. spółka miała w ofercie 3132 lokali, z czego w budowie znajdowało się 1761 mieszkań (dla pozostałych projektów jeszcze nie rozpoczęto budowy). Oferta mieszkań istotnie wzrosła względem końca roku, gdzie wynosiła 1531 lokali.
  • Na koniec III kw. spółka miała 2733 mieszkań sprzedanych, a nieprzekazanych. Dla projektów, których przekazania planowane są na 2022 r. sprzedanych jest 95 proc. mieszkań (1539). Spółka szacuje potencjał do przekazania 1950-2050 mieszkań w całym 2022 r. Dla projektów, których zakończenie budowy planowane jest na 2023 sprzedane są 963 mieszkania (50 proc.).
  • Bank ziemi na koniec III kw. wynosił niespełna 8000 mieszkań. Posiadany bank ziemi odpowiada ok. 4-5 letniemu poziomowi kontraktacji (przy założeniu utrzymania skali działalności).
  • Obecny portfel nieruchomości inwestycyjnych składa się z dwóch projektów: Centrum handlowe Arkady Wrocławskie, Biurowiec Wola Retro. Zgodnie z nową strategią, spółka planuje skoncentrować się na segmencie mieszkaniowym i istotnie zmniejszyć zaangażowanie kapitałowe w segmencie biurowym i handlowym. Dla Arkad Wrocławskich spółka zawarła w lutym 2022 r. list intencyjny w sprawie potencjalnej sprzedaży nieruchomości.
  • W maju 2022 spółka zdecydowała o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 201 mln zł. 117,6 mln zł zostało wypłacone w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2021, a 83,8 mln zł zostało przeniesione z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku roku 2019.
  • Dług netto na koniec września 2022 r. wyniósł 206 mln zł (-165 mln zł względem 2021 r.), w związku z czym stosunek długu netto do kapitałów własnych wyniósł 0,16x. Wskaźnik DN/KW Develii na koniec III kw. spadł względem końca roku, gdzie wynosił 0,27x. Wskaźnik dług netto/kapitały własne w dla spółki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, biorąc pod uwagę limit (kowenant obligacji) wskaźnika zadłużenia na poziomie 1,2x.
  • Główną formą finansowania działalności spółki są obligacje, które na koniec III kw. odpowiadały za 64 proc. zadłużenia finansowego. Pozostała część to zadłużenie bankowe, związane przede wszystkim z segmentem komercyjnym.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy