piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Develia – raport Michael/Ström DM

Bartosz Wałecki, analityk Michael/Ström DM | 01 grudnia 2022
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2022 roku.

Podsumowanie

 • Zgodnie z przygotowanym modelem potencjalnych przepływów pieniężnych, spółka przy wskazanych założeniach będzie w stanie wykupić wszystkie aktualnie istniejące obligacje w wymaganym terminie. Założenia dotyczące modelu przedstawione są w odpowiednim rozdziale poniżej (link do pobrania raportu w PDF jest pod tekstem).
 • Na koniec III kw. spółka miała w ofercie 3132 lokali, z czego w budowie znajdowało się 1761 mieszkań (dla pozostałych projektów jeszcze nie rozpoczęto budowy). Oferta mieszkań istotnie wzrosła względem końca roku, gdzie wynosiła 1531 lokali.
 • Na koniec III kw. spółka miała 2733 mieszkań sprzedanych, a nieprzekazanych. Dla projektów, których przekazania planowane są na 2022 r. sprzedanych jest 95 proc. mieszkań (1539). Spółka szacuje potencjał do przekazania 1950-2050 mieszkań w całym 2022 r. Dla projektów, których zakończenie budowy planowane jest na 2023 sprzedane są 963 mieszkania (50 proc.).
 • Bank ziemi na koniec III kw. wynosił niespełna 8000 mieszkań. Posiadany bank ziemi odpowiada ok. 4-5 letniemu poziomowi kontraktacji (przy założeniu utrzymania skali działalności).
 • Obecny portfel nieruchomości inwestycyjnych składa się z dwóch projektów: Centrum handlowe Arkady Wrocławskie, Biurowiec Wola Retro. Zgodnie z nową strategią, spółka planuje skoncentrować się na segmencie mieszkaniowym i istotnie zmniejszyć zaangażowanie kapitałowe w segmencie biurowym i handlowym. Dla Arkad Wrocławskich spółka zawarła w lutym 2022 r. list intencyjny w sprawie potencjalnej sprzedaży nieruchomości.
 • W maju 2022 spółka zdecydowała o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 201 mln zł. 117,6 mln zł zostało wypłacone w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2021, a 83,8 mln zł zostało przeniesione z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku roku 2019.
 • Dług netto na koniec września 2022 r. wyniósł 206 mln zł (-165 mln zł względem 2021 r.), w związku z czym stosunek długu netto do kapitałów własnych wyniósł 0,16x. Wskaźnik DN/KW Develii na koniec III kw. spadł względem końca roku, gdzie wynosił 0,27x. Wskaźnik dług netto/kapitały własne w dla spółki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, biorąc pod uwagę limit (kowenant obligacji) wskaźnika zadłużenia na poziomie 1,2x.
 • Główną formą finansowania działalności spółki są obligacje, które na koniec III kw. odpowiadały za 64 proc. zadłużenia finansowego. Pozostała część to zadłużenie bankowe, związane przede wszystkim z segmentem komercyjnym.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

 • Develia rozważa emisję obligacji

  06 czerwca 2023
  Jeśli popyt dopisze, deweloper zamierza uplasować wśród instytucjonalnych inwestorów niezabezpieczone papiery z tenorem do trzech lat.
  czytaj więcej
 • Develia zapowiada przejęcie za ok. 100 mln euro

  02 czerwca 2023
  Deweloper zawarł przedwstępną umowę przejęcia lokalnego biznesu francuskiej grupy Nexity, na czym ma zyskać 1,4 tys. dodatkowych mieszkań w budowie i bank ziemi z potencjałem do budowy kolejnych 2,2 tys. lokali.
  czytaj więcej
 • Develia chce wypłacić 179 mln zł dywidendy

  25 maja 2023
  Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda miałaby trafić do akcjonariuszy w dwóch ratach płatnych w lipcu i październiku.
  czytaj więcej
 • Mocny bilans Develii

  18 maja 2023
  Po wypracowaniu 114 mln zł cash flow operacyjnego i przeprowadzeniu emisji obligacji na 180 mln zł deweloper zakończył I kwartał z 575 mln zł gotówki i dodatkowymi 80 mln zł płynności ulokowanej w krótkoterminowych papierach dłużnych oraz funduszach inwestycyjnych. Już w kwietniu sprzedał zaś jeden z biurowców.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy