czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Develia rozważa emisję obligacji

msd | 07 września 2021
Deweloper może uplasować zmiennokuponowe niezabezpieczone papiery z okresem spłaty do trzech lat, ale ostateczne warunki emisji zamierza ustalić podczas budowy księgi popytu.

Spółka na razie nie zdradza wartości potencjalnej emisji, aczkolwiek można się domyślać, że nie przekroczy ona 100 mln zł. Papiery plasowane będą bowiem w ramach programu o wartości 400 mln zł, z którego Develia pozyskała dotychczas 300 mln zł w czterech seriach.

Gdyby jednak mierzyć wartością długu wygasającego w październiku tego roku (DVL1021 na 40 mln zł), potrzeby dewelopera byłyby znacznie niższe niż 100 mln zł.

„Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu” – zastrzegła Develia.

W ostatniej emisji, rozliczonej w maju tego roku, deweloper uplasował trzyletni dług niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 2,95 pkt proc. marży. Emisja warta była rekordowe 150 mln zł.

Nowe obligacje Develii trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się siedem starszych serii papierów dłużnych spółki o łącznej wartości 435 mln zł i terminach spłaty do 2024 r. Do giełdowych transakcji długiem dewelopera jednak praktycznie nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje