wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

Dino debiutuje na Catalyst

msd | 12 lutego 2018
W 10 miesięcy po debiucie na GPW polska sieć supermarketów weszła także na rynek obligacji, gdzie wprowadziła właśnie warte 100 mln zł papiery uplasowane w październiku zeszłego roku.

Za trzyletni dług Dino płaci WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. marży, której wysokość może wzrosnąć o dodatkowy 1 pkt proc., jeśli skonsolidowany dług netto spółki przekroczy 3-krotność wyniku EBITDA. Warunki emisji przewidują także możliwość przedterminowego wykupu obligacji przez Dino. Spółka może zrealizować opcję call w październiku 2019 r., za co musiałaby zapłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii.

Zabezpieczeniem wartych 100 mln zł obligacji są poręczenie majątkowe do 150 proc. nominału udzielone przez dziewięć spółek zależnych Dino.

W warunkach emisji zapisano też szereg typowych kowenantów. Spółka nie może wypłacić dywidendy (lub wykonać innych płatności na rzecz akcjonariuszy o zbliżonym charakterze), jeśli jej skonsolidowany wskaźnik dług netto/EBITDA przekracza 3,0x. Sam wzrost wskaźnika powyżej tej wartości także stanowiłby przypadek naruszenia. Podobnie, jak na przykład wykazanie straty w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, czy też utrata kontroli przez Tomasza Biernackiego, założyciela i głównego akcjonariusza Dino. Ostatecznie jednak ewentualne postawienie papierów w stan wymagalności po naruszeniu któregoś z kowenantów wymaga zgody zgromadzenia obligatariuszy.

Papiery dłużne serii 1/2017 trafiły do 26 inwestorów wyłonionych w procesie budowy księgi popytu. Była to pierwsza oferta obligacji Dino, w ramach przyjętego w ubiegłym roku programu do 500 mln zł.

Uplasowanie długu wśród inwestorów instytucjonalnych najpewniej nie pozostanie bez wpływu na płynność. W poniedziałek do godz. 15.30 nie zawarto żadnych transakcji debiutującymi obligacjami DNP1020. Nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

 • Dalszy rozwój Dino bez pogorszenia wskaźników zadłużenia

  22 sierpnia 2018
  Wraz ze wzrostem sprzedaży sieć marketów wyraźnie poprawiła też wyniki i przepływy operacyjne, co przy ponoszonych wysokich nakładach inwestycyjnych pozwoliło zachować sytuację bilansową w równowadze.
  czytaj więcej
 • Rosną zyski Dino

  12 czerwca 2018
  W I kwartale skonsolidowany wynik EBITDA sieci marketów wyniósł 104,4 mln zł wobec 65,5 mln zł przed rokiem. Dino generuje dodatnią gotówkę z działalności operacyjnej, ale ponosi też wysokie nakłady inwestycyjne. Plan otwarcia 400 nowych sklepów oznacza rosnące potrzeby finansowe.
  czytaj więcej
 • Zeszłoroczne przychody Dino przekroczyły 4,5 mld zł

  19 marca 2018
  Skonsolidowane przychody sieci marketów wzrosły w ubiegłym roku o 34 proc. r/r, co było wypadkową zwiększenia liczby placówek, jak i wzrostu sprzedaży w już istniejących sklepach. Co istotne, poprawa wyników nie wymagała wzrostu wskaźników zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Dino zapowiada emisję obligacji na 100 mln zł

  10 października 2017
  Sieć marketów zaoferuje trzyletnie papiery dłużne, które oprocentowane będą na WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. marży. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie niepublicznym.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje