środa, 17 lipca 2019

Newsroom

Dino wyemituje obligacje do 170 mln zł

msd | 17 czerwca 2019
Podobnie, jak w październiku 2017 r., sieć marketów ponownie zaoferuje WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. za trzyletni zabezpieczony dług.

Zabezpieczeniem nowych papierów mają być poręczenia udzielone przez wybrane spółki z grupy Dino. 

Emisja wartych 170 mln zł obligacji nastąpi 26 czerwca.

Nowe papiery trafią do obrotu, gdzie notowana jest już emisja o wartości 100 mln zł z października 2017 r. Obligacje DNP1020 rynek wycenia na 101 proc. nominału, co oznacza 2,09 proc. rentowności brutto (0,4 pkt proc. realnej marży).

Jednostkowy nominał nowych obligacji wyniesie 100 tys. zł wobec 1 tys. zł dla istniejących papierów DNP1020.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

 • Dino planuje emisję obligacji

  29 maja 2019
  Sieć marketów chce wypuścić drugą serię papierów dłużnych w ramach istniejącego programu na 500 mln zł, z którego wykorzystano dotychczas 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • Dług netto Dino wzrósł o prawie 300 mln zł w I kwartale

  10 maja 2019
  Słabszy cash flow operacyjny przez niekorzystny układ kalendarza, wysokie nakłady inwestycyjne oraz wdrożenie standardu MSSF 16, to trzy główne powody istotnego wzrostu długu netto sieci supermarketów w I kwartale.
  czytaj więcej
 • Dino szybko rośnie, zmniejszając jednak wskaźniki zadłużenia

  15 marca 2019
  Sieć spożywczych marketów generuje na tyle dużo gotówki, że wciąż jest w stanie finansować rozwój głównie w oparciu o własne zasoby. Zadłużenie finansowe też wprawdzie rośnie, ale wolniej od zysków, więc wskaźniki zlewarowania poprawiają się.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w kasie Dino

  21 listopada 2018
  Sieć marketów wypracowała w III kwartale 150,9 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, ale jeszcze więc jej wydała na dalszy rozwój działalności. W kasie saldo spadło więc wprawdzie do 114,2 mln zł, ale wiele powinno się poprawić w IV kwartale, który jest szczytem sezonu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje