poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Dino wyemituje obligacje do 170 mln zł

msd | 17 czerwca 2019
Podobnie, jak w październiku 2017 r., sieć marketów ponownie zaoferuje WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. za trzyletni zabezpieczony dług.

Zabezpieczeniem nowych papierów mają być poręczenia udzielone przez wybrane spółki z grupy Dino. 

Emisja wartych 170 mln zł obligacji nastąpi 26 czerwca.

Nowe papiery trafią do obrotu, gdzie notowana jest już emisja o wartości 100 mln zł z października 2017 r. Obligacje DNP1020 rynek wycenia na 101 proc. nominału, co oznacza 2,09 proc. rentowności brutto (0,4 pkt proc. realnej marży).

Jednostkowy nominał nowych obligacji wyniesie 100 tys. zł wobec 1 tys. zł dla istniejących papierów DNP1020.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje