niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

DL Invest przydzielił obligacje warte 2,5 mln euro

msd | 28 lutego 2024
Deweloper wyemitował trzyletnie papiery dłużne oprocentowane docelowo na 5 pkt proc. ponad EURIBOR 3M przy zabezpieczeniu hipoteką.

Kilkudniowe przedłużenie okresu subskrypcji pozwoliło spółce na zebranie kompletu zapisów w wartej 2,5 mln euro ofercie publicznej. Ostatecznie papiery trafiły do 125 inwestorów, wynika z informacji podanych przez oferującego, który nie ujawnia jednak wysokości zgłoszonego popytu.

Docelowo wyemitowane przez DL Invest Group trzyletnie papiery oprocentowane będą na EURIBOR  3M plus 5,0 pkt proc. Do czasu złożenia wniosku o wpis do hipoteki wysokość marży będzie jednak zwiększona do 5,5 pkt proc.

Uplasowane przez DL Invest papiery dłużne trafią w przyszłości do obrotu na Catalyst, co – wg oczekiwań spółki – powinno jej otworzyć drogę do częstszego sięgania po obligacyjne finansowanie. 

Więcej wiadomości o DL Invest Group PM S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje