piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Echo Investment chce odkupić brakujące akcje Archicomu

msd | 27 lipca 2022
Echo Investment gotowe jest wydać 160 mln zł, aby zwiększyć udział w kapitale Archicomu z 66 do 100 proc.

Echo Investment wraz ze spółka zależną DKR Echo Investment zamierzają ogłosić wezwanie na 8,72 mln akcji Archicomu po 18,3 zł za sztukę. Powodzenie wezwania dałoby możliwość zwiększenia udziały w kapitale Archicomu do 100 proc. 

Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje Archicomu wyceniane były na 16,8 zł za sztukę. 

Harmonogram wezwania nie został jeszcze ujawniony.

Aktualnie największymi po Echu akcjonariuszami Archicomu pozostają fundusz emerytalny Aviva Santander (14,17 proc. udziału w kapitale i 11,41 proc. w głosach na WZ), a także DKRA, spółka założycieli wrocławskiego dewelopera (8,31 proc. w kapitale i 13,32 proc. w głosach). 

Posiadane obecnie 66 proc. akcji Archicomu Echo Investment nabyło ponad rok temu za cenę 425 mln zł, z czego 188 mln zł opłacono 3,5-letnimi obligacjami. Przed przejęciem Archicom przeszedł jednak restrukturyzację, w ramach której wydzielono z niego działalność mieszkaniową poza Wrocławiem oraz biuro projektowe. 

W pierwszym półroczu grupa Echo-Archicom sprzedała 1027 mieszkań, tj. o 40,3 proc. mniej niż przed rokiem. 

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa i jedna Archicomu. Za pochodzące z niedawnych publicznych ofert papiery dłużne Echo płaci WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, a sprzedający kwotują je na 100,00-100,59 proc. nominału. 

W tym roku Echo Investment przeprowadziło już cztery publiczne emisje obligacji pozyskując z nich w sumie 180 mln zł wobec 300 mln zł, na które pozwala program wygasający w listopadzie. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst