niedziela, 22 października 2017

Newsroom

Echo Investment skraca zapisy w publicznej emisji

msd | 05 października 2017
Już pierwszego dnia wartość złożonych zapisów przekroczyła 75 mln zł, tym samym cała oferowana pula obligacji została wyczerpana. Inwestorzy mogą składać zapisy do końca czwartku, licząc się jednak z redukcją.

W istocie, redukcja obejmie wszystkich inwestorów, także tych, którzy zgłosili chęć zakupu obligacji dewelopera jeszcze w środę, czyli pierwszego dnia subskrypcji. Pierwotnie harmonogram oferty przewidywał możliwość udziału w ofercie do 12 października. Dwie wcześniejsze emisje kończyły się jednak przed czasem, podaż wyczerpywała się pierwszego i drugiego dnia.

W wartej 75 mln zł publicznej ofercie obligacji Echo oferowało, podobnie jak we wrześniu, WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. na pięć lat. Wcześniej, w czerwcu, były to zaś papiery czteroletnie.

Po trzech publicznych ofertach Echa wart 300 mln zł program został w całości wyczerpany. O tym, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku, informowaliśmy w pierwszej połowie września.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, z czego dwie (ECH0318 i ECH0418) to emisje publiczne przeprowadzone przed trzema laty (gdy Echo było jeszcze nieco inną spółką i z innymi akcjonariuszami), a jedna (ECH0721) to emisja publiczna przeprowadzona przed wakacjami. Ostatnia z nich wyceniana jest z 4,58 proc. rentowności brutto lub – licząc inaczej – 2,78 pkt proc. realnej marży, tj. 12 pkt bazowych mniej niż w ostatnich (o rok dłuższych) emisjach.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

 • Wrześniowa emisja Echa zadebiutowała na Catalyst

  17 października 2017
  Obrót wartymi 125 mln zł obligacjami dewelopera sięgnął 1,2 mln zł na wtorkowej sesji. Papierami handlowano po 99,95-100,34 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Analiza Echo Investment

  16 października 2017
  Grupa posiada odpowiednią płynność bieżącą, jednocześnie poprzez emisje obligacji pięcioletnich wydłuża terminy zapadalności zobowiązań. Generuje również zyski, które mogłyby pozwolić na spłatę w rozsądnym terminie posiadanych przez Echo zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy sprzedali o jedną czwartą więcej mieszkań

  09 października 2017
  W III kwartale notowani na Catalyst deweloperzy zakontraktowali 6,98 tys. lokali wobec 5,57 tys. przed rokiem. Wielu z nich chwali się kolejnymi rekordami sprzedażowymi.
  czytaj więcej
 • Obligacje Echa dla 464 inwestorów

  06 października 2017
  W trzeciej publicznej ofercie, zamykającej wart 300 mln zł program, średni zapis na obligacje dewelopera wyniósł 196,2 tys. zł i był o około 30 proc. niższy niż w dwóch wcześniejszych emisjach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje