piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Echo Investment zrefinansowało obligacje warte 180 mln zł

msd | 09 grudnia 2022
Deweloper uplasował pięcioletnie papiery na 180 mln zł, równolegle nabywając wygasający w 2024 r. dług o tej samej wartości.

W inauguracyjnej emisji, plasowanej w ramach ustanowionego niedawno programu do 500 mln zł, spółka wyemitowała niezabezpieczony dług o wartości 180 mln zł. Trafił on w całości do inwestorów instytucjonalnych.

Równolegle z przydziałem nowych papierów Echo nabyło w celu umorzenia całość wartych 100 mln zł obligacji ECH0824, które znajdowały się wyłącznie w funduszach zarządzanych przez PKO TFI, a także część serii ECH0524 (80 mln zł z istniejących 150 mln zł). 

– W tak trudnym dla rynku finansowego czasie szczególnie cieszy nas zaufanie, jakim darzą nas inwestorzy. Skupiamy się na utrzymywaniu stabilnej pozycji i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Dzięki współpracy z Ipopema Securities i zaufaniu rynku finansowego, możemy aktywnie zarządzać zapadalnością naszego długu, szybciej wdrażać i redefiniować naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość – powiedział Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment, cytowany w komunikacie prasowym.

Pod koniec listopada przedstawiciele dewelopera zapowiadali, że w najbliższym czasie skupią się na refinansowaniu długu wygasającego w 2024 r. Po najnowszej emisji wartość papierów dłużnych grupy zapadających w 2024 r. zmalała więc z około 740 mln zł do około 560 mln zł (w tym 110 mln zł to dług Archicomu). 

W grudniu spółce wygasł prospekt dla programu publicznych emisji, z których pozyskała ona 205 mln zł (wobec możliwych 300 mln zł). Echo wyraża jednak chęć ponowienia programu adresowanego do inwestorów indywidualnych.

Po umorzeniu zrefinansowanych papierów na Catalyst pozostanie 13 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,2 mld zł, a docelowo dołączy do nich też uplasowana właśnie seria na 180 mln zł. Najdłuższe obecnie notowane serie z terminami spłaty w 2026 r., które pochodzą z tegorocznych ofert publicznych, kwotowane są przez sprzedających na 98,24-98,94 proc. nominału (spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje