piątek, 30 września 2022

Newsroom

Enea bez długu netto

msd | 16 września 2022
Po emisji akcji i wysokich przepływach operacyjnych, energetyczny koncern zamknął II kwartał z nadwyżką środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst