czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Enea obniżyła zadłużenie w II kwartale

msd | 30 sierpnia 2023
Energetyczna grupa miała wstępnie 1,27 mld zł zysku EBITDA w II kwartale, a jej wskaźnik pokrycia zadłużenia spadł w tym czasie do 1,71x.

Według wstępnych danych, skonsolidowane przychody Enei wyniosły 11,49 mld zł w II kwartale wobec 12,53 mld zł kwartał wcześniej i 7,47 mld zł przed rokiem. Mimo niższych niż na początku tego roku obrotów, grupa miała natomiast poprawić wynik EBITDA do 1,27 mld zł z 1,04 mld zł kwartał wcześniej i 0,78 mld zł przed rokiem. 

W obszarze wytwarzania i dystrybucji Enea osiągnęła kolejno 577 mln zł i 433 mln zł zysku EBITDA, natomiast wydobycie i obrót przyniosły jej 234 mln zł oraz 71 mln zł. 

Sam zysk netto grupy to zaś 301 mln zł wobec odpowiednio 251 mln zł w poprzednich kwartale, ale i 313 mln zł przed rokiem.

Jak podano, w II kwartale CAPEX Enei sięgnął 650 mln zł, a wskaźnik długu netto do 12-miesięcznego EBITDA spadł do 1,71x z 2,83x kwartał wcześniej. Według naszych obliczeń, wskazuje to na nominalną redukcję długu o około 1,7 mld zł do 4,8 mld zł (przy czym, jeszcze w II i III kw. ubiegłego roku Enea chwilowo wykazywała gotówkę netto). 

Pełne sprawozdanie półroczne Enea zobowiązała się przekazać 13 września.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Enei, choć ich dostępność dla inwestorów indywidualnych ogranicza jednostkowy nominał na poziomie 100 tys. zł. Wygasające w połowie 2024 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. Rynek kwotuje je na 100,75/100,95 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst