środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Enea wstępnie z 779 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw.

msd | 31 sierpnia 2022
Mimo 56-proc. wzrostu przychodów w II kwartale, wynik EBITDA energetycznej grupy rósł w jednocyfrowym tempie, a jej zysk netto zanotował spadek. Bilans Enei prawdopodobnie wykazywał natomiast przewagę gotówki nad zadłużeniem.

Według wstępnych szacunków, skonsolidowane przychody Enei wzrosły o 56 proc. r/r do 7,47 mld zł w II kwartale. W tym samym czasie zysk EBITDA grupy wzrósł o 7 proc. r/r do 779 mln zł, z czego na wydobycie przypadało 332 mln zł (155 mln zł przed rokiem), dystrybucję 323 mln zł (wobec 319 mln zł), a na wytwarzanie i obrót po 53 mln zł (odpowiednio 288 i -38 mln zł rok wcześniej).

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi Enei, wynik EBITDA grupy został zmniejszony o około 586 mln zł poprzez zawiązanie dodatkowych rezerw w segmencie wytwarzania i obrotu. Na poziomie zysku netto obciążenie to sięgnąć miało około 475 mln zł, stąd skonsolidowany wynik netto Enei za II kwartał wyniósł 313 mln zł wobec 329 mln zł przed rokiem.

Łącznie po sześciu miesiącach tego roku EBITDA Enei sięgała 1,84 mld zł (1,65 mld zł rok wcześniej), a jej zysk netto to 861 mln zł (736 mln zł), wynika ze wstępnych danych.

Jak podano, na koniec czerwca grupa legitymowała się ujemnym wskaźnikiem długu nett do zysku EBITDA (-0,28), co – wg naszych obliczeń – oznacza około miliardową przewagę środków pieniężnych nad zobowiązaniami odsetkowymi Enei. 

W maju do Enei trafiło 750 mln zł z emisji nowych akcji, których większość objęta została przez skarb państwa.

Pełne sprawozdania za I półrocze energetyczna grupa zobowiązała się przekazać 14 września.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty przypadającym na połowę 2024 r. Papiery oprocentowane są na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a sprzedający wycenia ja na 101 proc. nominału, sięgającego jednak 100 tys. zł dla każdej obligacji.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

 • Słaby kwartał Enei

  24 listopada 2022
  Z powodu kiepskich wyników w obszarze wytwarzania energetyczny koncern zamknął III kwartał z najniższym zyskiem EBITDA od blisko czterech lat. Wypracował przy tym tylko symboliczne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Enea nadal bez długu netto

  09 listopada 2022
  Mimo wyraźnie słabszych wyników, grupa Enei utrzymała w III kwartale przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym, wynika ze wstępnych szacunków.
  czytaj więcej
 • Enei brakuje około miliona ton węgla na ten rok

  19 września 2022
  Z powodu niższych dostaw od LW Bogdanka energetyczna grupa będzie musiała dokupić na rynku około 0,97 mln ton, z czym wiązać się będzie konieczność poniesienia „istotnych kosztów” po jej stronie.
  czytaj więcej
 • Enea bez długu netto

  16 września 2022
  Po emisji akcji i wysokich przepływach operacyjnych, energetyczny koncern zamknął II kwartał z nadwyżką środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst