poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Erbud zawarł ugodę ws. lotniska w Modlinie

msd | 30 października 2023
Budowlana spółka zobowiązała się zapłacić 21,7 mln zł na rzecz spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, co zakończy spór trwający od 2014 r.

Zawarta ugoda dotyczy roszczeń MPL o zapłatę przez Erbud 34,4 mln zł odszkodowania oraz pozwu wzajemnego, w którym Erbud dochodził przeciwko MPL 19,9 mln zł. W wyniku zawartej ugody strony zrzekają się wszystkich roszczeń. Spółka ma zapłacić operatorowi podwarszawskiego lotniska 21,7 mln zł w trzech ratach, wymagalnych do 20 stycznia przyszłego roku. 

„Wykonanie ugody będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta i będzie skutkowało obniżeniem jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego Emitenta (EBIT) w IV kwartale 2023r., o kwotę ugody pomniejszonej o kwotę 5.000.000,00 złotych, która zostanie wypłacona emitentowi przez zakład ubezpieczeń” – podano w komunikacie Erbudu.

Jak wskazano, zawarcie ugody definitywnie kończy wszelkie rozliczenia i roszczenia związane z budową lotniska Warszawa-Modlin. Tym samym dojdzie do zamknięcia trwającego od 2014 r. sporu w sprawie nienależytego wykonania pasa startowego.

Dla odmiany, na początku sierpnia Erbud otrzymał 112,3 mln zł tytułem korzystnego wyroku w sprawie zawarcia z Bankiem Millennium transakcji opcji walutowych w 2008 r.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Erbudu o wartości 75 mln zł i terminie wykupu we wrześniu 2025 r. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. W poniedziałek przed godz. 13 papiery te wyceniano na 98,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

 • Erbud wzmocnił bilans, mimo strat

  28 marca 2024
  Niezależnie od strat poniesionych w IV kwartale, budowlana grupa osiągnęła w tym czasie rekordowe 275 mln zł przepływów operacyjnych, co pozwoliło jej na wzmocnienie płynności gotówkowej oraz przywrócenie ujemnego długu netto.
  czytaj więcej
 • Erbud nie poprawił sytuacji pieniężnej, mimo odszkodowania

  17 listopada 2023
  Choć budowlana grupa dostała w III kwartale 112,3 mln zł z odszkodowania od Banku Millennium, jej stan gotówki, jak i poziom zadłużenia praktycznie nie zmieniły się.
  czytaj więcej
 • Erbud poprawił wyniki w II kwartale

  07 września 2023
  Mimo kilkunastoprocentowego spadku przychodów i wyższych kosztów finansowych, budowlana grupa zanotowała 10,5 mln zł zysku netto w II kwartale wobec straty przed rokiem. Erbudowi udało się też nieco zredukować zadłużenie, a już po dniu bilansowym dostał on wysoki przelew za straty na opcjach walutowych z 2008 r.
  czytaj więcej
 • Nie najlepszy kwartał Erbudu

  10 maja 2023
  Budowlana grupa zaczęła rok od 7,8 mln zł straty operacyjnej i 47,9 mln zł ujemnych przepływów z podstawowej działalności. Sytuację gotówkową poprawiła wyłącznie poprzez wzrost zadłużenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst