wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Eurocash prowadzi przegląd opcji strategicznych

msd | 02 kwietnia 2021
Analizy doradców finansowych i komercyjnych wykazały zasadność restrukturyzacji dystrybucyjnej grupy i potencjalny korzystny wpływ analizowanych opcji na jej sytuację gospodarczą, wynika z komunikatu Eurocashu.

Przegląd opcji strategicznych Eurocashu ma pomóc w wyborze „najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki”. Wśród rozważanych scenariuszy miałoby się znaleźć między innymi pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub wybranych segmentów jej biznesu. Jak wskazano, pod uwagę brana jest także reorganizacja grupy w celu uporządkowania jej struktury.

Sam przegląd miał się rozpocząć jeszcze w styczniu, ale spółka zdecydowała się na opóźnienie informacji do kwietnia, ponieważ – jak wyjaśniła – przedwczesne jej ujawnienie mogłoby źle wpłynąć na proces analizy poszczególnych opcji.

„Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest otrzymanie przez spółkę wyników prac/analiz prowadzonych na rzecz spółki przez doradców finansowych i komercyjnych, w których potwierdzona została zasadność dokonania restrukturyzacji grupy Eurocash wraz ze wstępną analizą możliwych rozwiązań strategicznych oraz wykazany został potencjalny korzystny wpływ analizowanych opcji na sytuację gospodarczą spółki i wzrost jej wartości” – podał Eurocash.

Jak wskazano, proces przeglądu potencjalnych opcji będzie kontynuowany.

Na początku stycznia, po 2,5-letniej przerwie, Eurocash wrócił na Catalyst, tym razem z pięcioletnimi papierami dłużnymi o wartości 125 mln zł, za które płaci 2,25 pkt proc. marży powyżej WIBOR-u. W ostatniej transakcji (z 22 marca) i czwartkowych ofertach sprzedaży obligacje wyceniane były na 101,5 proc. nominału, co oznacza 2,12 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Eurocash S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje