środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Eurocent chce postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 07 lipca 2017
Spółka złożyła do sądu wniosek o przyspieszone postępowanie układowe. Na wszelki wypadek przygotowała także wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, choć liczy, że jego rozpatrzenie nie będzie konieczne.

Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego firma pożyczkowa tłumaczy chęcią „poprawy sytuacji finansowej spółki, a także ochrony praw i interesów spółki i jej wierzycieli”.

Eurocent złożył też wniosek o ogłoszenie upadłości, co – według informacji przekazanych Obligacje.pl – podyktowane ma być ostrożnością i dbałością o interesy wierzycieli. Rozpatrzenie wniosku upadłościowego miałoby nastąpić dopiero w drugiej kolejności, lecz spółka liczy, że w ogóle nie będzie takiej potrzeby. Firma jest bowiem przekonana o możliwości dalszego funkcjonowania bez przymusu ogłaszania upadłości.

(…) spółka posiada zdolność do osiągnięcia przychodów, która w połączeniu z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi zmierzającymi do poprawy jej kondycji ekonomicznej, pozwoli w przyszłych okresach zrealizować założoną w ramach proponowanego układu z wierzycielami spłatę zadłużenia oraz pokrywać bieżące zobowiązania, co zarazem pozwoli na uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki – poinformowano w komunikacie.

Wprawdzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zawierać powinien propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, ale Eurocent – jak podaje – nie może ich jeszcze przedstawić w ostatecznym kształcie. Spółka ma pracować nad propozycjami, które zostaną przekazane wierzycielom w ciągu kilkunastu dni.

- Ostateczny kształt propozycji układowych jest aktualnie dopasowywany do bieżących, ale jeszcze nieostatecznych uzgodnień partnerami biznesowymi. Zarząd spółki zakłada, iż w związku z bardzo dynamiczną sytuacją spółki, ostateczny kształt propozycji układowych zostanie określony w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W chwili obecnej intensywnie pracujemy nad stworzeniem możliwie najkorzystniejszych warunków tych propozycji, tak aby w jak największy sposób zabezpieczyć interesy wierzycieli w tym obligatariuszy – poinformowała nas Ewa Mrugała, odpowiedzialna za kontakty z inwestorami w Eurocencie.

Nie dalej jak w czwartek przed południem kancelaria reprezentująca spółkę przed właścicielami niewykupionych w terminie obligacji serii E na 1,8 mln zł, informowała inwestorów o kolejnych rozmowach z partnerami finansowymi. Zarówno tych zakończonych niepowodzeniem, jak i dopiero planowanych. Ostatecznie jednak wniosek o otwarcie restrukturyzacji został przekazany do sądu jeszcze tego samego dnia, w którym obligatariusze otrzymali wiadomość o działaniach podejmowanych w celu pozyskania nowego finansowania.

- Wniosek do sądu został wysłany przez kancelarię wczoraj wieczorem, po rozmowach z ostatnim z inwestorów. Rozmowy te nie przebiegły po naszej myśli. Poczynione ustalenia nie są w stanie diametralnie poprawić sytuacji naszej spółki – powiedziała Ewa Mrugała.

W obrocie na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria obligacji Eurocentu. Wartymi 2,3 mln zł papierami z terminem wykupu we wrześniu 2018 r. w piątek przed południem handlowano po 12,55 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje