wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Indeks Default Rate: Obligacje firm spłacają się nieźle, za wyjątkiem GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 04 października 2018
W samym środku największej dotychczas polskiej afery z obligacjami firm statystyki spłacalności korporacyjnego długu mówią nam, że rynek ten trzyma się jednak całkiem nieźle. W ostatnim roku na każde 100 zł wygasających obligacji firm z Catalyst do inwestorów nie wracało średnio 2,1 zł.

Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji za 175,9 mln zł i był to najlepszy wynik od roku. W relacji do zapadającego w tym czasie zadłużenia wartość defaultów stanowiła 2,1 proc. wobec 2,4 proc. kwartał wcześniej i 2,1 proc. przed rokiem. Obecnie wciąż więc notujemy jedne z najlepszych statystyk spłacalności obligacji od pamiętnych lat 2013-2014, gdy niewykupione obligacje miały około 7 proc. udziału w wartości zapadającego wówczas zadłużenia.

Niewykupione w ostatnim roku 175,9 mln zł rozkładało się na 12 emisji (8,7 proc. udziału), w tym pięć GetBacku na łączną kwotę 96,6 mln zł. To niewiele wobec faktu, że nieobsługiwane obligacyjne zadłużenie windykatora – lekko licząc – przekracza 2,3 mld zł. W tym miejscu należy się więc wyjaśnienie, że obliczany przez Obligacje.pl Indeks Default Rate uwzględnia tylko emisje notowane na Catalyst, których termin wykupu już minął. Tymczasem w przypadku GetBacku większość papierów nie trafiło do giełdowego obrotu, a formalnie terminy wykupu większości z nich jeszcze nie minęły. Ostatecznie obligatariusze część pieniędzy mają szanse odzyskać, a jak dużą, to się może okazać podczas zwołanego na 9 października zgromadzenia wierzycieli, gdy odbędzie się głosowanie nad wyborem propozycji układowych.

12-miesięczny default rate dla obligacji firm z Catalyst

GetBack jest bez wątpienia największą w Polsce aferą z obligacjami korporacyjnymi. Mniej więcej czterokrotnie większą od wszystkich defaultów na Catalyst w latach 2013-2017 (0,68 mld zł). Problemy te uderzają w rynek ze wszystkich stron, nie kończy się bowiem tylko na gorszych nastrojach inwestorów i wyraźnie mniejszej podaży nowych emisji, ale szykuje się też sporo – dyskusyjnych – zmian w sferze regulacji. Tymczasem, jeśli na chwilę pominąć sam GetBack okazuje się, że na rynku obligacji korporacyjnych dałoby się dostrzec ogólną poprawę spłacalności obligacji. A przynajmniej na Catalyst, który jednak stanowi zdecydowanie mniej niż połowę całego rynku papierów dłużnych (prawdopodobnie bliżej jednej trzeciej). A jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest coraz częstsze niewprowadzanie kiepskich jakościowo emisji do obrotu na Catalyst. Większość z nich pozostaje w cieniu, podobnie jak i informacje o defaultach tego typu papierów. Może się to jednak zmienić, pod warunkiem, że planowana centralna baza emisji przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych spełni pokładane w niej przez prawodawców nadzieje.

Jakością wciąż niezmiennie odbiegają natomiast małe emisje o wartości do 10 mln zł włącznie. Praktyka pokazuje, że na ogół są to o wiele bardziej ryzykowne papiery, najczęściej też kierowane do inwestorów detalicznych. Raczej z przymusu niż wyboru.

Przez ostatnie 12 miesięcy na Catalyst nie spłacono sześciu małych emisji (15 proc.) na łączną kwotę 32,1 mln zł (14,2 proc.). Ich udział wciąż pozostaje więc wysoki, choć czasy, gdy do inwestorów nie wracała co czwarta złotówka zainwestowana w małych ofertach papierów dłużnych już minęły.

12-miesięczny default rate dla obligacji wartych do 10 mln zł

Poprawa wśród małych emisji wciąż jest jednak dalece niewystarczająca. Wszak dwucyfrowy udział defaultów wśród obligacji do 10 mln zł oznacza, że portfel złożony tylko z tego typu papierów (w najlepszym razie oprocentowanych na 8-9 proc. rocznie) statystycznie nie ma najmniejszych szans na przyniesienie zysków w kilkuletnim horyzoncie.

Niewykupione obligacje z Catalyst w ostatnich 12 miesięcy

Jak liczymy wskaźniki?

Relacja wartości i liczby serii niewykupionych obligacji do zapadającego zadłużenia liczone są w ujęciu 12-miesięcznym. Pomijamy papiery BGK, EBI, listy zastawne i emisje w euro.

Wskaźniki default rate liczone są w dwóch wariantach – dla całego rynku Catalyst (rynki prowadzone przez GPW oraz BondSpot), jak i dla emisji o wartości nie wyższej niż 10 mln zł (przyjmujemy, że są to oferty kierowane głównie do inwestorów indywidualnych).

By obliczyć default rate posługujemy się danymi własnymi oraz GPW. Uwzględniamy wyłącznie papiery, które były notowane na Catalyst, także jeśli zostały one wycofane z obrotu przed terminem wykupu. Liczba i wartość niewykupionego długu porównywana jest z emisjami, które powinny zapadać w danym okresie (nawet jeśli spłacono je przed czasem).

Jako default rozumiemy wyłącznie te emisje, które faktycznie nie zostały spłacone. Jeśli emitent ureguluje zobowiązania z opóźnieniem, wskaźniki mogą zostać skorygowane.

 • Zmiany w zarządzie i nadzorze GetBacku

  11 kwietnia 2019
  Przemysław Dąbrowski fotel prezesa zarządu zmienił na wiceprezesa. Do zarządu dołączyła Paulina Pietkiewicz, zasiadająca wcześniej w radzie nadzorczej. Radosław Barczyński, awansował zaś z członka rady nadzorczej na jej przewodniczącego.
  czytaj więcej
 • Część ubiegłotygodniowych zatrzymań ws. GetBacku zakończona aresztem

  10 kwietnia 2019
  Wobec pięciu z 11 zatrzymanych 2 kwietnia osób zastosowano tymczasowy areszt, ale w dwóch przypadkach miał charakter warunkowy i uległ uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
  czytaj więcej
 • GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

  09 kwietnia 2019
  Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Więcej niewykupionych obligacji

  08 kwietnia 2019
  Za sprawą GetBacku skumulowana 12-miesięczna wartość giełdowych obligacji niewykupionych w pierwotnym terminie zapadalności wzrosła do 192,5 mln zł na koniec marca. To 2,9 proc. wygasających w tym czasie papierów. Wśród małych emisji wskaźnik ten sięgnął rekordowych 26,1 proc.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje