czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Eurocent cofnął wniosek restrukturyzacyjny

msd | 04 kwietnia 2018
Firma pożyczkowa, która już nie prowadzi działalności operacyjnej, wycofała się z zamiaru otwarcia postępowania układowego.

Swoją decyzją spółka potwierdziła, że nie widzi już szans na przeprowadzenie restrukturyzacji. Spółce pozostaje więc upadłość. Wniosek w tej sprawie trafił do sądu jeszcze w lipcu ubiegłego roku, razem z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, ale z zastrzeżeniem by sąd rozpatrzył najpierw drugi z nich.

W październiku ubiegłego roku z powodu zbyt wielu wierzytelności spornych Eurocent próbował jeszcze zmiany przyspieszonego postępowania układowego na zwykłe postępowanie układowe. Później zabezpieczono majątek spółki, najpierw poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, następnie zaś poprzez zamianę jego na zarządcę przymusowego, co sprowadzało się do odebrania spółce zarządu nad własnym majątkiem. Cały czas nie uruchomiono przy tym jednak postępowania restrukturyzacyjnego, którego miała chcieć spółka. Powody tak dużej zwłoki nie zostały ujawnione.

W czerwcu ubiegłego roku Eurocent nie wykupił obligacji serii E na 1,8 mln zł. Później w ratach spółka spłaciła 0,74 mln zł nominału. W związku z problemami finansowymi i całkowitym zaprzestaniem obsługi zadłużenia wymagalne stały się także dwie inne serie obligacji. Chodzi o notowaną na Catalyst serię F o wartości 2,31 mln zł oraz nienotowaną serię G na 3 mln zł. Ich wykup miał przypadać we wrześniu 2018 r. i październiku 2019 r. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

 • Indeks Default Rate: Więcej niewykupionych obligacji

  08 kwietnia 2019
  Za sprawą GetBacku skumulowana 12-miesięczna wartość giełdowych obligacji niewykupionych w pierwotnym terminie zapadalności wzrosła do 192,5 mln zł na koniec marca. To 2,9 proc. wygasających w tym czasie papierów. Wśród małych emisji wskaźnik ten sięgnął rekordowych 26,1 proc.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacje firm spłacają się nieźle, za wyjątkiem GetBacku

  04 października 2018
  W samym środku największej dotychczas polskiej afery z obligacjami firm statystyki spłacalności korporacyjnego długu mówią nam, że rynek ten trzyma się jednak całkiem nieźle. W ostatnim roku na każde 100 zł wygasających obligacji firm z Catalyst do inwestorów nie wracało średnio 2,1 zł.
  czytaj więcej
 • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

  17 sierpnia 2018
  Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.
  czytaj więcej
 • UOKiK wszczął postępowanie wobec Eurocentu

  13 lipca 2018
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi czy spółka stosowała praktyki polegające na nieobniżaniu całkowitych kosztów pożyczek w przypadku ich przedterminowej spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje