środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent cofnął wniosek restrukturyzacyjny

msd | 04 kwietnia 2018
Firma pożyczkowa, która już nie prowadzi działalności operacyjnej, wycofała się z zamiaru otwarcia postępowania układowego.

Swoją decyzją spółka potwierdziła, że nie widzi już szans na przeprowadzenie restrukturyzacji. Spółce pozostaje więc upadłość. Wniosek w tej sprawie trafił do sądu jeszcze w lipcu ubiegłego roku, razem z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, ale z zastrzeżeniem by sąd rozpatrzył najpierw drugi z nich.

W październiku ubiegłego roku z powodu zbyt wielu wierzytelności spornych Eurocent próbował jeszcze zmiany przyspieszonego postępowania układowego na zwykłe postępowanie układowe. Później zabezpieczono majątek spółki, najpierw poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, następnie zaś poprzez zamianę jego na zarządcę przymusowego, co sprowadzało się do odebrania spółce zarządu nad własnym majątkiem. Cały czas nie uruchomiono przy tym jednak postępowania restrukturyzacyjnego, którego miała chcieć spółka. Powody tak dużej zwłoki nie zostały ujawnione.

W czerwcu ubiegłego roku Eurocent nie wykupił obligacji serii E na 1,8 mln zł. Później w ratach spółka spłaciła 0,74 mln zł nominału. W związku z problemami finansowymi i całkowitym zaprzestaniem obsługi zadłużenia wymagalne stały się także dwie inne serie obligacji. Chodzi o notowaną na Catalyst serię F o wartości 2,31 mln zł oraz nienotowaną serię G na 3 mln zł. Ich wykup miał przypadać we wrześniu 2018 r. i październiku 2019 r. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

  14 grudnia 2018
  Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.
  czytaj więcej
 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Próchnik nie wydłużył terminu zapadalności obligacji

  30 marca 2018
  Brak zgody inwestorów na rolowanie długu i ich niska frekwencja podczas zgromadzenia obligatariuszy nie mogą dziwić. Na dwa dni przed czwartkowymi spotkaniem spółka zdążyła złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Dzisiejszy wykup oczywiście nie nastąpi.
  czytaj więcej
 • SFK Polkap zwołuje zgromadzenie obligatariuszy - poprawiona

  29 marca 2018
  Podczas zaplanowanego na 20 kwietnia zgromadzenia odbyć się ma „dyskusja co do dalszych działań, których podjęcie jest konieczne dla ochrony interesu obligatariuszy”.
  czytaj więcej

Emisje