niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych porozumiała się z dużym obligatariuszem

msd | 01 kwietnia 2019
Mająca płynnościowe kłopoty spółka zawarła porozumienie z funduszem będącym jedynym obligatariuszem papierów serii G o wartości 4,7 mln zł. To dług na 16 proc. rocznie.

Fabryce Konstrukcji Drewnianych wciąż pozostało do spłaty pięć obligacji serii G. Każda z nich miała początkową wartość nominalną na poziomie 1 mln zł, aczkolwiek teraz musi być niższa, ponieważ FKD wskazuje na 4,66 mln zł zobowiązania, wliczając odsetki. Te ostatnie są zaś wysokie, bo jak wynika z wpisu w księdze wieczystej, chodzi o 16 proc. w skali roku.

Zawarte porozumienie zakłada wykup papierów serii G w listopadzie 2020 r. Wcześniej, bo od maja tego roku, spółka ma amortyzować kapitał po 50 tys. zł miesięcznie. Rok później, także od maja, wysokość comiesięcznej raty ma się podwoić.

Wyemitowane w marcu 2016 r. papiery serii G spółka miała pierwotnie wykupić we wrześniu 2018 r. Lecz w porozumieniu z obligatariuszem rozterminowała płatności na okres od października zeszłego roku do maja tego roku. Z nowego harmonogramu FKD się nie wywiązała, na co wskazuje liczba pozostałych do wykupu obligacji i ich wartość. Do spłaty po 1 mln zł kapitału miało dojść 17 listopada (po przesunięciu z 1 i 30 października), 21 stycznia i 1 kwietnia. Pozostałe 2 mln zł spółka miała uregulować 23 maja.

O problemach FKD z obsługą obligacji po raz pierwszy pisaliśmy w lutym. Spółka przyznała się do nich dopiero miesiąc później, gdy nie wykupiła serii J o wartości 2,08 mln zł. Aktualnie FKD jest w trakcie próby zrolowania obligacyjnych długów lub ich zamiany na nowe akcje. 

W czerwcu przypada termin wykupu pochodzących z emisji publicznej obligacji serii K. Już teraz FKD nie płaci od nich odsetek. Dlatego też – o czym informowaliśmy – do administratora zabezpieczeń tych papierów zgłasza się też wielu obligatariuszy chcących postawić dług w stan wymagalności.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje