sobota, 31 października 2020

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych nie spłaciła kolejnych obligacji

msd | 03 września 2020
9 lipca i 28 sierpnia upłynął termin wykupu obligacji FKD wartych kolejno 1,03 mln zł oraz 1,78 mln zł. Spółka porozumiała się tylko z niektórymi obligatariuszami w sprawie zmiany harmonogramu lub zamiany na akcje.

FKD nie informuje, z jak dużą częścią wierzycieli udało się jej porozumieć. Jak wynika z komunikatu, w przypadku wartej 1,03 mln zł serii S miała to być „część” obligatariuszy, natomiast w przypadku papierów serii T na 1,78 mln zł porozumienia miały być zawarte inwestorami reprezentującymi „znaczną” część wartości nominalnej obligacji. 

W połowie sierpnia, jeszcze przed upływem terminu wykupu papierów serii T, FKD miała ponad 11,3 mln zł przeterminowanych obligacji, których terminy spłaty minęły w latach 2018-2020. Według ówczesnych danych w perspektywie kolejnych 27 miesięcy zapadać miało kolejne 15,3 mln zł długu spółki.

27 września i 5 października upłyną terminy spłaty dwóch kolejnych serii obligacji. FKD – jak zapowiada – skieruje do ich właścicieli analogiczne propozycja zawarcia porozumień.

W lipcu spółka zawarła wstępne porozumienie z funduszem posiadającym warte 5 mln zł obligacje serii G (4,4 mln zł wg sprawozdania) w sprawie zmiany wydłużenia terminu spłaty o pięć lat i obniżenia kuponu z 16 do 9 proc. rocznie. Wierzyciel zastrzegł sobie jednak prawo odstąpienia od podpisania porozumienia, jeżeli spółka nie wydłuży terminów zapadalności wspomnianych wcześniej papierów serii T, U oraz W.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje