sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych może przesunąć spłatę obligacji o pięć lat

msd | 30 lipca 2020
Znajdująca się w kłopotach spółka podpisała z funduszem warunkowe porozumienie o wydłużeniu terminu spłaty wartych 5 mln zł papierów serii G oraz obniżeniu ich oprocentowania z 16 do 9 proc. w skali roku.

Wejście w życie porozumienia z jedynym właścicielem obligacji serii G uzależniono od wydłużenia terminów spłaty trzech innych serii długu.

„Obligatariusz w term sheet zastrzega sobie prawo do odstąpienia od popisania porozumienia, jeżeli spółka nie dojdzie do porozumień i nie wydłuży zapadalności obligacji serii T, U, W. Strony dążą do podpisania porozumienia w terminie do 30 października 2020 r.” – podała Fabryka Konstrukcji Drewnianych.

Łączna wartość wspomnianych papierów serii T, U oraz W z terminami spłaty od 29 sierpnia do 5 października to 4,1 mln zł. W sprawozdaniu za I kwartał FKD zapowiadała zwołanie zgromadzeń obligatariuszy, aby przesunąć terminy wymagalności tego długu.

Na koniec czerwca spółka miała 10,5 mln zł niespłaconego kapitału z ośmiu serii obligacji, których terminy wymagalności minęły w latach 2018-2019. Kwota ta prawdopodobnie wzrosła 16 lipca o kolejne 1,1 mln zł wynikające z obligacji serii S. Wartość siedmiu kolejnych serii zapadających w latach 2020-2021 to zaś 13,2 mln zł.

„Obecnie emitent nie jest w stanie ocenić kiedy i w jakiej wysokości zacznie spłacać zobowiązania z przeterminowanych obligacji, ponieważ proces związany z odbudowywaniem przychodów spółki będzie długotrwały. Tempo wzrostu przychodów będzie uzależnione od możliwości pozyskiwania kapitału obrotowego” – informowała FKD w ostatnim sprawozdaniu finansowym.

Na koniec marca skonsolidowane aktywa FKD sięgały 70,1 mln zł przy 9,6 mln zł kapitałów własnych. 

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje