sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych przydzieliła obligacje na 1,53 mln zł

msd | 25 listopada 2019
Oferta prowadzona była w trybie publicznym i miała charakter iście pionierski, jeśli wziąć pod uwagę, że spółka zalega z wykupem starszych serii, wygasających jeszcze w 2018 r.

Wyemitowane papiery dłużne serii AA o wartości 1,53 mln zł to trzyletni niezabezpieczony dług z okresową amortyzacją i stałym 8-proc. kuponem. 

Celem emisji było refinansowanie zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności, wynika z warunków emisji. W przesłanym Obligacje.pl oświadczeniu FKD zapewniała jednak, że nie próbuje pozyskać nowego kapitału, a raczej „uporządkować zapadłe lub wymagalne zobowiązania wobec aktualnych obligatariuszy”.

Prowadząc publiczną ofertę obligacji serii AA spółka ujawniła, że ma 13,7 mln zł niewykupionego nominału z ośmiu serii papierów dłużnych oraz egzekucje komornicze na 1,9 mln zł.

Z oferty papierów serii AA FKD chciała pozyskać do 4 mln zł.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje