niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

FDK Rentier FIZ pozyskał 12,7 mln zł

msd | 17 października 2023
Podczas wrześniowo-październikowej subskrypcji inwestorzy wpłacili 12,69 mln zł do funduszu wyspecjalizowanego w długu prywatnym.

Dla Rentiera była to czwarta i najmniejsza z emisji, jakie przeprowadził on w ostatnich miesiącach na podstawie prospektu dającego możliwość zrealizowania nie więcej niż 11 ofert.

Tak czy inaczej, po czterech emisjach fundusz mógł się pochwalić 71,9 mln zł wpływów brutto, co było kwotą zbliżoną do tej, jaką pozyskał on pod poprzednim prospektem, ale we wszystkich 11 emisjach (łącznie 76,4 mln zł).

Według ostatniej comiesięcznej wyceny, datowanej na 20 września, FDK Rentier FIZ dysponował 209,7 mln zł aktywów netto, notując wówczas 16,21 proc. rocznej stopy zwrotu (lecz 24-miesięczny zysk był niewiele wyższy – 17,41 proc.).

Zarządzany przez CVI DM fundusz inwestuje głównie w obligacje emitowane w ramach bilateralnych transakcji. Emisje typu private debt to bowiem około cztery piąty jego aktywów. 

Na GPW certyfikaty Rentiera wyceniane są we wtorek po 126,2 zł za sztukę, co daje 1,1 proc. dyskonta wobec ostatniej statutowej wyceny funduszu.

Więcej wiadomości kategorii Emisje