wtorek, 14 lipca 2020

Newsroom

Fitch obniżył rating GetBacku do RD

msd | 27 kwietnia 2018
Nada ocena oznacza ograniczoną niewypłacalność (restricted default) i ma związek z zaprzestaniem obsługi obligacyjnego zadłużenia.

Tydzień temu Ftich obniżył ocenę GetBacku z B+ do B-, jednocześnie umieszczając ją na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem dalszej obniżki. Teraz zaś agencja zmieniła ocenę na RD, ponieważ GetBack w końcu wydał oficjalny komunikat o zaległościach względem obligatariuszy. Wcześniej ocenę dla windykacyjnej spółki obniżył też EuroRating (do CCC z oznaczeniem sd – selective default). Agencja S&P rating GetBacku natomiast zawiesiła.

W czwartek windykator przyznał, że nie wykupił dotychczas 24 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 88,3 mln zł. Spółka zalega też z płatnościami odsetkowymi na ponad 3,3 mln zł. Kwoty te zapewne będą rosły, nie tylko ze względu na kolejne terminy wykupu i wypłaty kuponów, ale też żądania przedterminowego wykupu, które zgłaszać już może przynajmniej część właścicieli innych serii papierów dłużnych GetBacku.

W ostatnich dniach KNF poinformowała, powołując się jednak na dane z Polskiego Funduszu Rozwoju, że na koniec marca Getback posiadał prawie 2,6 mld zł obligacyjnego zadłużenia. Papiery spółki miały wówczas znajdować się u 9242 inwestorów, w tym 9064 osób fizycznych.

Wartość obligacji GetBacku notowanych na Catalyst (obecnie zawieszonych) to zaś ponad 0,5 mld zł. Praktycznie każda z tych emisji zawiera kowenant cross-default.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje