wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Fitch obniżył rating GetBacku do RD

msd | 27 kwietnia 2018
Nada ocena oznacza ograniczoną niewypłacalność (restricted default) i ma związek z zaprzestaniem obsługi obligacyjnego zadłużenia.

Tydzień temu Ftich obniżył ocenę GetBacku z B+ do B-, jednocześnie umieszczając ją na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem dalszej obniżki. Teraz zaś agencja zmieniła ocenę na RD, ponieważ GetBack w końcu wydał oficjalny komunikat o zaległościach względem obligatariuszy. Wcześniej ocenę dla windykacyjnej spółki obniżył też EuroRating (do CCC z oznaczeniem sd – selective default). Agencja S&P rating GetBacku natomiast zawiesiła.

W czwartek windykator przyznał, że nie wykupił dotychczas 24 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 88,3 mln zł. Spółka zalega też z płatnościami odsetkowymi na ponad 3,3 mln zł. Kwoty te zapewne będą rosły, nie tylko ze względu na kolejne terminy wykupu i wypłaty kuponów, ale też żądania przedterminowego wykupu, które zgłaszać już może przynajmniej część właścicieli innych serii papierów dłużnych GetBacku.

W ostatnich dniach KNF poinformowała, powołując się jednak na dane z Polskiego Funduszu Rozwoju, że na koniec marca Getback posiadał prawie 2,6 mld zł obligacyjnego zadłużenia. Papiery spółki miały wówczas znajdować się u 9242 inwestorów, w tym 9064 osób fizycznych.

Wartość obligacji GetBacku notowanych na Catalyst (obecnie zawieszonych) to zaś ponad 0,5 mld zł. Praktycznie każda z tych emisji zawiera kowenant cross-default.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje