poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Fitch podniósł perspektywę ratingu Providenta

msd | 08 kwietnia 2019
Agencja Fitch potwierdziła długoterminową ocenę firmy pożyczkowej International Personal Finance na poziomie BB, jednocześnie podnosząc jej perspektywę z negatywnej do stabilnej.

Jak wynika z komunikatu agencji, potwierdzono także krótkoterminowy rating grupy IPF (B) oraz długoterminowy rating jej zadłużenia senioralnego (BB).

Fitch, podnosząc perspektywę ratingu firmy pożyczkowej, wziął pod uwagę obniżenie prawdopodobieństwa, że zmiany legislacyjne na polskim rynku zaszkodzą modelowi biznesowemu grupy. Ponadto, agencja doceniła też rosnącą dywersyfikację geograficzną działalności poza Polską (grupa IPF działa na 11 rynkach). Fitch wciąż dostrzega ryzyka kolejnych domiarów od polskiego fiskusa, co wiązałoby się z istotnym wypływem gotówki z grupy IPF. Agencja wierzy jednak, że nie stanowiłoby to znaczącego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju modelu biznesowego firmy pożyczkowej.

Zdaniem agencji ratingowej, grupa IPF jest nisko zlewarowana, jeśli przyjąć standardy podmiotów finansowych. Firma pożyczkowa ma też odpowiednią płynność, podpartą długoterminowym finansowaniem, choć sama udziela krótkoterminowych pożyczek. Fitch podkreśla też silną zyskowność IPF-u, pomimo wysokich odpisów.

Notowane na Catalyst obligacje IPF Investments Polska, krajowego podmiotu celowego brytyjskiej grupy, warte są 200 mln zł. Zapadający w czerwcu 2020 r. dług notowany jest po 94,4 proc., co daje mu 11,15 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje