czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Właściciel Providenta pracuje nad emisją obligacji w SEK

msd | 27 września 2021
Brytyjska spółka International Personal Finance będzie rozmawiać z inwestorami o uplasowaniu nowej emisji długu w koronach szwedzkich.

Zasadniczym celem nowej emisji IPF ma być refinansowanie szwedzkich obligacji o wartości 450 mln SEK (ok. 44 mln euro), które będą wygasać w połowie czerwca przyszłego roku.

Uplasowanie nowej emisji wydłuży profil zapadalności finansowanie dłużnego IPF, wynika z komunikatu spółki.

Za wygasające w czerwcu 2022 r. szwedzkie papiery IPF płaci 8,75 pkt proc. ponad STIBOR 3M, ale z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kuponu przyjmuje się nieujemną stawkę referencyjną (aktualny STIBOR 3M to -0,016 proc.).

Przed rokiem spółka celowa z grupy IPF wykupiła warte 200 mln zł papiery, które znajdowały się w przeważającej większości u polskich inwestorów. Niebawem z GPW zniknąć mogą też akcje IPF, na które spółka prowadzi obecnie wezwanie.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje