wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Właściciel Providenta zrolował obligacje na 341 mln euro

msd | 06 listopada 2020
Brytyjski International Personal Finance zamienił wygasające za pięć miesięcy papiery na nowy pięcioletni dług o wartości 341,2 mln euro. Pozostałe 59,5 mln euro zobowiązał się rozliczyć w gotówce.

Nowe pięcioletnie obligacje grupy IPF oprocentowane będą na stałe 9,75 proc. rocznie wobec 5,75 proc., które firma pożyczkowa płaciła dotychczas za refinansowaną właśnie serię z terminem spłaty w kwietniu 2021 r. 

W odpowiedzi na zaproszenie do obecnych obligatariuszy wartych 397,3 mln euro papierów spółka wyemituje nowy dług o wartości 341,2 mln euro. Pozostałe 59,5 mln euro (plus narosłe odsetki) zamierza spłacić gotówką.

Równolegle IPF porozumiał się też z właścicielami papierów wartych 78,1 mln GBP i 450 mln SEK w sprawie zmiany kowenantów, tak by odpowiadały one tym z nowej emisji.

Firma pożyczkowa przekonuje, że po udanej zamianie obligacji ma wysoką płynność, bez istotnych spłat zadłużenia w krótkim terminie.

W październiku Fitch obniżył długoterminowy rating IPF z BB do BB- oraz umieścił go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. 

W czerwcu tego roku polska spółka celowa z grupy IPF spłaciła w terminie notowane na GPW obligacje o wartości 200 mln zł.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje