wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Fitch podniósł rating obligacji mBanku

msd | 21 września 2021
Agencja podniosła długoterminową ocenę senioralnych uprzywilejowanych papierów dłużnych mBanku z BBB- do BBB.

Nadana uprzywilejowanym obligacjom senioralnym nowa ocena znajduje się o jeden stopień powyżej długoterminowego ratingu mBanku (BBB-). Decyzja agencji Fitch oznaczała też wycofanie oceny tych papierów z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Jak wyjaśniono, podniesienie ratingu dla uprzywilejowanych obligacji senioralnych wynika z przeprowadzonej ostatnio przez mBank emisji nowych papierów, także senioralnych, ale nieuprzywilejowanych. Tym samym – wg Fitch – posiadacze senioralnych papierów uprzywilejowanych ponoszą niższe ryzyko.

„Podwyższenie ratingu wynika z przeprowadzenia przez bank emisji obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych oraz odzwierciedla pogląd Fitch, że posiadaczom obligacji senioralnych uprzywilejowanych przysługuje ochrona, wynikająca z bufora zobowiązań podporządkowanych banku (junior resolution debt buffers). W opinii Fitch, obligacje uprzywilejowane będą związane ze znacząco niższym ryzykiem niż ryzyko banku” – przekazał mBank.

W ubiegłym tygodniu mBank uplasował nieuprzywilejowane obligacje senioralne (senior non-preferred; SNP) o wartości 500 mln euro i sześcioletnim terminie spłaty z opcją wcześniejszego wykupu po pięciu latach. Za nowy dług bank zapłaci stałe 0,966 proc. odsetek rocznie.

Nowe papiery mBanku notowane są na giełdzie w Luksemburgu. Tymczasem na warszawskiej GPW znajdują się tylko trzy serie podporządkowanego długu banku. Zatem decyzja Fitch o podniesieniu ratingu ich nie obejmuje. 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst