środa, 25 maja 2022

Newsroom

Fundusz BPS Dłużny stracił 4,6 proc. jednego dnia

msd | 17 stycznia 2020
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu BPS Dłużny spadła w piątek o 4,63 proc. Pozostałe fundusze BPS, które miały obligacje banku z Sanoka, straciły 0,34-1,53 proc.

Drastyczna przecena wyceny jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez BPS TFI ma związek z uruchomieniem procedury resolution wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i umorzeniem jego podporządkowanych obligacji na około 100 mln zł. Jak wcześniej wskazywaliśmy w piątek, fundusze BPS-u miały 2,9 mln zł w długu banku z Sanoka według stanu z końca czerwca 2019 r.

Fundusz BPS Dłużny, którego wycena spadła w piątek o 4,63 proc. miał 0,7 mln zł w obligacjach Podkarpackiego BS na koniec I połowy ubiegłego roku, co stanowiło wówczas 3,9 proc. jego aktywów. Od tego czasu aktywa funduszu spadły jednak o 24 proc. do 13,7 mln zł na koniec 2019 r.

Co ciekawe, 12-miesięczna stopa zwrotu z BPS Dłużnego wciąż pozostaje dodatnia (0,88 proc.), ponieważ znaczna część jego – jednorazowych – zysków w poprzednich miesiącach pochodziła ze spłaty zabezpieczonych obligacji, które wcześniej zostały w większości przez fundusz odpisane.

Pozostałe fundusze zarządzane przez BPS TFI, które miały umorzone obligacje banku z Sanoka, straciły w piątek od 0,34 do 1,53 proc. Najmniej w tej grupie straciły fundusze Stabilnego Wzrostu i Obligacji Korporacyjnych (odpowiednio 0,34 i 0,44 proc.). Wycena funduszu Obligacji, zależnie od kategorii jednostki uczestnictwa, spadła natomiast o 0,58 i 0,60 proc. BPS Konserwatywny stracił z kolei 1,53 proc., co koresponduje z jego relatywnie wysokim zaangażowaniem w obligacje Podkarpackiego BS (2,1 proc. aktywów w czerwcu 2019 r.).

Jak wcześniej informowaliśmy, obligacje PBS-u na koniec czerwca 2019 r. miały też fundusze Agio Kapitał, Agro Kapitał na Rozwój oraz Allianz Stabilnego Wzrostu. Ten ostatni pozbył się jednak wszystkich papierów banku jeszcze przed końcem 2019 r.

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 • BFG sprzedał bank pomostowy po PBS w Sanoku

  27 października 2021
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzedał 100 proc. akcji Banku Nowego BFG, instytucji pomostowej, do której w styczniu 2020 r. trafiły wybrane aktywa i zobowiązania poddanego przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
  czytaj więcej
 • WSA oddalił skargę na resolution PBS w Sanoku

  07 stycznia 2021
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Sanoku na styczniową decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku.
  czytaj więcej
 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Fundusze