niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zebrał 5,7 mln zł

msd | 17 grudnia 2021
Z szóstej publicznej oferty fundusz pozyskał od inwestorów 5,71 mln zł, co jak na razie jest jego najlepszym wynikiem.

Pomiędzy 29 listopada a 13 grudnia 27 inwestorów zapisało się na 53,2 tys. certyfikatów Rentiera po cenie emisyjnej równej 107,26 zł za sztukę, wynika z komunikatu opublikowanego przez fundusz.

Z dotychczasowych sześciu publicznych ofert prowadzonych na podstawie prospektu FDK Rentier FIZ pozyskał od inwestorów 19,6 mln zł. 

Przed funduszem jeszcze trzy emisje na podstawie aktualnego prospektu. Najbliższa z nich ruszy 27 grudnia i potrwa do 10 stycznia.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 22 listopada, FDK Rentier FIZ miał 86 mln zł aktywów netto, notując wówczas 1,15 proc. ujemnej stopy zwrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy. W ostatnich 12 i 24 miesiącach fundusz przyniósł jednak inwestorom odpowiednio 3,65 i 8,14 proc. zysku.

Zarządzany przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz koncentruje swoje inwestycje na długu prywatnym.  

Więcej wiadomości kategorii Emisje