środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Fundusze Lartiq domagają się 115 mln zł od GetBacku

msd | 09 września 2019
Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI (d. Trigon TFI) złożyły dziewięć pozwów przeciwko windykatorowi. Na razie w pięciu przypadkach sąd wydał nakaz zapłaty na łączną kwotę 64,4 mln zł.

W każdej z dziewięciu spraw fundusze wniosły o udzielenie zabezpieczenia. Sąd rozpoznał na razie siedem wniosków i każdy oddalił. W pięciu przypadkach wydał natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (łącznie 64,4 mln zł). Szósta sprawa spotkała się z odmową wydania nakazu zapłaty i została skierowana do rozpoznania w trybie zwykłym, natomiast trzy kolejne pozwy nie spotkały się jeszcze z rozstrzygnięciem co do nakazu zapłaty.

Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami – poinformował GetBack.

Jak podano, windykacyjna spółka w całości kwestionuje istnienie wierzytelności objętych wszystkimi pozwami od funduszy zarządzanych przez Lartiq TFI.

(…) we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, emitent - z zachowaniem terminu ustawowego – wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości – podano także.

Z wyjaśnień spółki wynika, że po wniesieniu przez nią prawidłowego sprzeciwu każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc. Przedmiotowe sprawy będą się zaś wówczas toczyć „na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji”.

Tak czy inaczej, GetBack nie wyjaśnia z czego dokładnie wynikają wierzytelności objęte pozwami funduszy Lartiq.

Na koniec ubiegłego roku GetBack posiadał od 23 do 40 proc. udziałów w dziewięciu funduszach sekurytyzacyjnych Lartiq Profit (d. Trigon Profit), zarządzanych przez Lartiq TFI. Spółka zawiązała 95 mln zł rezerwy tytułem umów gwarancyjnych z funduszami Lartiq TFI.

Dla przypomnienia, GetBack serwisował fundusze Lartiq Profit i był w nich jednym z inwestorów. Jego certyfikaty miały status podporządkowany względem pozostałych uczestników funduszu, a spółka gwarantowała inwestorom określoną stopę zwrotu (zwykle 5-6 proc. rocznie).

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje