wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Fundusze obligacji skarbowych lepsze od korporacyjnych

ben | 09 kwietnia 2018
W marcu drugi miesiąc z rzędu malała rentowność skarbowych papierów dłużnych. Przełożyło się to na wzrost ich cen, co pozytywnie przełożyło się na wyniki funduszy w nie inwestujących.

Średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych w marcu wyniosła 0,16 proc. Wyniki uniwersalnych funduszy polskich obligacji i funduszy polskich obligacji skarbowych były ponad dwukrotnie lepsze i sięgnęły odpowiednio 0,36 proc. i 0,39 proc.

W zeszłym miesiącu pięć spośród 23 funduszy obligacji firm przyniosło straty. Największe Novo Obligacji Przedsiębiorstw (-0,56 proc.).

Najwięcej powodów do zadowolenia mogą mieć uczestnicy funduszu Eques Obligacji, który zakończył marzec z 0,57-proc. wzrostem jednostki uczestnictwa. Poza nim jeszcze cztery fundusze zarobiły w ubiegłym miesiącu ponad 0,4 proc.

Licząc od początku roku, z 1,4-proc. zyskiem, liderem pozostaje Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 marca 2018 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje