czwartek, 29 września 2022

Newsroom

GetBack będzie dochodzić roszczeń od byłych członków zarządu

msd | 12 lutego 2021
Walne zgromadzenie windykacyjnej spółki wyraziło zgodę na dochodzenie od byłych menedżerów roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu w latach 2016-2018.

Obecny zarząd GetBacku dostał zielone światło na podjęcie wszelkich przewidzianych prawem kroków wobec byłych menedżerów, w tym prowadzenie postępowań cywilnych, wytaczanie i popieranie powództw, postępowań administracyjnych, udział w postępowaniach karnych, a także prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód z adresatami roszczeń. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (…) zezwala na pociągnięcie do odpowiedzialności byłych członków zarządu spółki, to jest Konrada Kąkolewskiego, Annę Paczuską, Bożenę Solską, Mariusza Brysika, Marka Patułę i Pawła Trybuchowskiego, każdego członka zarządu niezależnie, za wszelkie szkody wyrządzone spółce przy sprawowaniu zarządu w latach 2016, 2017 i 2018” – napisano w protokole z czwartkowego ZWZ GetBacku.

Z 64,62 mln akcji, które były reprezentowane na ZWZ (64,6 proc. kapitału zakładowego) za uchwałą w sprawie dochodzenia roszczeń oddano 62,11 mln głosów poparcia. Przeciw podjęciu uchwały oddano zaś 2,08 mln głosów, a kolejne 0,43 mln stanowiły głosy wstrzymujące się.

Podczas czwartkowego ZWZ akcjonariusze GetBacku zdecydowali także o dalszym istnieniu spółki oraz powołaniu Mileny Boguckiej, członkini zespołu inwestycyjnego funduszu Abris, w skład rady nadzorczej. Ponadto, walne zgromadzenie udzieliło też absolutoria członkom organów spółki z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Konrad K., były prezes GetBacku, przebywa w areszcie od czerwca 2018 r. Łącznie w aferze windykacyjnej spółki podejrzanych jest kilkadziesiąt osób. W październiku ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia wobec 16 osób, w tym właśnie Konrada K. oraz byłego zarządu Idea Banku, który sprzedawał znaczącą część obligacji GetBacku.

Łącznie windykator pozostawił na lodzie obligatariuszy papierów dłużnych wartych około 2,7 mld zł. W grudniu minionego roku spółka rozpoczęła realizację układu, który zakłada spłatę 25 proc. kapitału z niezabezpieczonych obligacji przez okres ośmiu lat.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium