piątek, 18 września 2020

Newsroom

GetBack dostrzega wyższe prawdopodobieństwo realizacji układu

msd | 15 stycznia 2020
Windykacyjna spółka przedstawiła w sądzie informacje, które mają jeszcze bardziej uprawdopodobnić realizację układu przyjętego w czerwcu ubiegłego roku.

Spodziewany wzrost prawdopodobieństwa realizacji układu wynika z lepszych niż oczekiwano efektów negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi. Innymi słowy, wierzyciele zabezpieczeni na aktywach GetBacku zgodzili się na wyższą redukcję niż pierwotnie planowano. Jak podano, łączna wartość redukcji zobowiązań zabezpieczonych sięgnąć ma 175,1 mln zł.

GetBack szacuje, że po redukcji do spłaty w ramach układu pozostanie mu 604,6 mln zł zobowiązań układowych oraz 138,5 mln zł zobowiązań zabezpieczonych oraz zobowiązań fundusz i spółek zależnych. Spółka podtrzymuje, że zobowiązania te zamierza spłacić środkami z bieżącej działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z zaspokojenia roszczeń względem podmiotów trzecich.

Windykator podtrzymał także zapowiedź przekazania wygenerowanej nadwyżki (25 mln zł) na przyspieszenie dwóch pierwszych rat układowych.

Spółka odniosła się też do czterech zażaleń, które wierzyciele złożyli na zatwierdzony w ubiegłym roku układ. Jak podano, dwa z nich zostały prawomocnie oddalone, jedno – cofnięte przez wierzyciela, a ostatnie odrzucone, lecz postanowienie w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocne. To właśnie od tego ostatniego zażalenia, złożonego przez osobę fizyczną będącą pełnomocnikiem zastępcy członka rady wierzycieli, zależeć ma uprawomocnienie układu zatwierdzonego w czerwcu ubiegłego roku.

W opinii emitenta, ewentualnie wniesione środki zaskarżenia dotyczące postanowienia o odrzuceniu zażalenia (…) nie będą skuteczne i nie doprowadzą do zmiany treści zaskarżonego postanowienia. Jednocześnie emitent nie jest w stanie określić terminu, w jakim postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się postanowieniem prawomocnym – poinformował GetBack.

Przypomnijmy – zatwierdzony, ale jeszcze nieprawomocny układ, zakłada spłatę 25 proc. należności głównej w przypadku niezabezpieczonych obligatariuszy i redukcję pozostałych 75 proc. Spłata ta miałaby być rozłożona na 16 rat, płatnych co pół roku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje