poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

GetBack miał ponad 13 mln zł odzysków w lipcu

msd | 17 sierpnia 2020
Windykator zanotował 13,06 mln zł wpłat od dłużników w lipcu wobec 13,21 mln zł w czerwcu i 13,83 mln zł przed rokiem.

Pomimo spadku względem danych porównawczych lipcowe odzyski GetBacku były drugim najlepszym wynikiem spółki w tym roku. Wyższe wpłaty windykator notował tylko w czerwcu.

Łącznie od stycznia do lipca GetBack otrzymał 87,2 mln zł wpłat od dłużników. 

Tydzień temu windykator informował o wyegzekwowaniu przez komornika 134,7 mln zł od Altus TFI oraz 12 funduszy inwestycyjnych i przekazaniu ich na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów. Zabezpieczenie dotyczy powództwa GetBacku przeciwko Altusowi i 12 funduszom w sprawie wyrządzenia spółce szkody podczas przejęcia EGB Investments.

W lutym tego roku uprawomocnił się układ GetBacku z wierzycielami, który zakłada, że właściciele niezabezpieczonych obligacji spółki otrzymają zwrot 25 proc. nominału długu w osiem lat. Spółka zapowiedziała jednak przyspieszenie pierwszych płatności, które początkowo miały trafić do obligatariuszy dopiero we wrześniu 2021 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje