środa, 26 lutego 2020

Newsroom

GetBack odzyskał 40 mln zł od Lartiq TFI

msd | 30 stycznia 2020
Znajdujący się w restrukturyzacji windykator porozumiał się z Lartiq TFI (d. Trigon), któremu KNF cofnęła zezwolenie. Towarzystwo przekazało GetBackowi 40 mln zł i obie strony zrzekły się wzajemnych roszczeń.

Sprawa dotyczy wartej 49,2 mln zł umowy ramowej z 2017 r., którą zawarły ówczesne władze GetBacku z Trigonem. Oficjalnie dotyczyć ona miała świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych. Windykator miał zyskać w ten sposób wyłączność na serwisowanie wierzytelności w funduszach sekurytyzacyjnych Trigona. Po wybuchu afery i wymianie zarządu GetBacku szybko jednak zaczęto zasadność tej umowy podawać w wątpliwość. Nowe władze windykatora wyszły na drogę sądową przeciwko Trigonowi, ten zaś odwdzięczył się tym samym.

Niedawno Dziennik Gazeta Prawna ujawnił, że umowa ramowa między GetBackiem a Trigonem miała być nieformalnym wynagrodzeniem za objęcie akcji GetBacku przez fundusze zarządzane przez Towarzystwo podczas oferty publicznej windykatora.

Zawarte w grudniu porozumienie, o którym właśnie poinformował GetBack, kończy spór z Trigonem i stanowi znaczący zastrzyk gotówki, który ma trafić do wierzycieli windykatora w ramach spłat układowych.

Lartiq TFI przekazało na rzecz GetBacku 40 mln zł, a kwota ta może wzrosnąć jeszcze maksymalnie o 2 mln zł, co zależeć będzie od spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w porozumieniu.

Emitent informuje, że na skutek realizacji porozumień emitent odzyskał łącznie 42 proc. wszystkich środków, których odzyskanie z tzw. "Roszczeń" (opisanych w planie restrukturyzacyjnym) założono na potrzeby realizacji układu. Łącznie z wcześniej zawartymi przez emitenta ugodami, realizacja porozumień, będzie skutkować odzyskaniem łącznie 46 proc. wszystkich środków z roszczeń – poinformował GetBack.

Podczas grudniowego zgromadzenia rady wierzycieli Magdalena Nawłoka, p.o. prezesa zarządu GetBacku, poinformowała, że w układzie zaplanowano 99,4 mln zł wpływów z roszczeń wobec podmiotów trzecich, które są „potwierdzone w znacznej części zawartymi, bądź negocjowanymi porozumieniami oraz realizowanymi zajęciami”. Gdy dopytywaliśmy w spółce o szczegóły, wskazano, że częściowo chodzi o kwotę wynikającą z zabezpieczeń prokuratorskich. Jak usłyszeliśmy, GetBack wciąż „pracuje” nad kwestią roszczeń wobec firmy audytorskiej Deloitte.

Przyjęty przed rokiem układ GetBacku, który zakłada spłatę 25 proc. nominału niezabezpieczonych obligacji w osiem lat, wciąż czeka na uprawomocnienie. Na przeszkodzie stoi jeszcze jedno zażalenie.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje