niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

GetBack pozwał Lartiq TFI

msd | 30 października 2019
Znajdujący się w restrukturyzacji windykator domaga się od Lartq TFI (d. Trigon) 49,2 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie naliczanymi od połowy 2018 r.

Dochodzona przez GetBack kwota ma być równowartością tego, co spółka w przeszłości zapłaciła Lartiq TFI na podstawie zawartej w sierpniu 2017 r. umowy o świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych.

W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone – poinformował GetBack.

Niejasności co do wartej 49 mln zł umowy z Lartiq TFI wyszły na jaw ponad rok temu. GetBack kwotę tę już dawno odpisał w swoim sprawozdaniu i próbował ją dochodzić od Towarzystwa, ale bezskutecznie. Lartiq TFI stał bowiem do tej pory na stanowisku, że windykatorowi żaden zwrot się nie należy.

Od maja 2018 r. GetBack znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tym roku sąd zatwierdził układ spółki z wierzycielami, ale do tej pory jeszcze się on nie uprawomocnił.

Wartość niezabezpieczonych obligacji GetBacku, które obejmuje postępowanie restrukturyzacyjne to około 2,3 mld zł. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje