środa, 12 maja 2021

Newsroom

GetBack przejął innego windykatora

msd | 18 stycznia 2021
Spółka przejęła kontrolę nad Dogmat Systemy, podmiotem posiadającym zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Jak wyjaśniono, przejęcie ma na celu umożliwienie dalszego zarządzania portfelami wierzytelności należących do funduszy GetBacku. W październiku Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła bowiem windykatorowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. GetBack zapowiadał wówczas złożenie odwołania.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Jak wynika z KRS, na koniec 2019 r. Dogmat Systemy miał 7,8 mln zł aktywów i 1,3 mln zł kapitałów własnych. Spółka osiągnęła 5,9 mln zł przychodów w 2019 r., z czego wygenerowała 0,5 mln zł straty netto.

Dogmat Systemy posiada zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych od sierpnia 2016 r. 

W grudniu GetBacku wypłacił właścicielom niezabezpieczonych obligacji pierwsze dwie raty układowe, które pierwotnie miały trafić do nich we wrześniu 2021 r. oraz marcu 2022 r. Obligatariusze otrzymali łącznie 4 proc. kwoty układowej, czyli 1 proc. kapitału wynikającego z obligacji. Zawarty z wierzycielami układ zakłada bowiem, że do właścicieli niezabezpieczonych papierów dłużnych windykatora trafi 25 proc. nominału długu w ratach rozpisanych na blisko osiem lat.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje