czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

GetBack przeniósł fundusze wierzytelności do innego TFI

msd | 20 listopada 2019
Osierocone przez Saturn TFI fundusze wierzytelności, które odpowiadają za większość majątku GetBacku, trafiły pod zarządzanie BDM TFI.

Pod zarządzanie BDM TFI trafiło siedem zamkniętych funduszy wierzytelności, w których GetBack jest obecnie jedynym inwestorem, a do niedawna był i serwiserem znajdujących się funduszach portfeli. Umowa o ich serwisowanie jednak automatycznie wygasała wraz z sierpniową decyzją KNF o cofnięciu zezwolenia dla Saturn TFI, co zresztą motywowano właśnie zaniechaniami Towarzystwa przy współpracy z GetBackiem za czasów poprzedniego zarządu.

Od sierpnia fundusze wierzytelności GetBacku, które odpowiadają za większość majątku windykatora, reprezentowane były przez depozytariuszy. Teraz działalność operacyjna w spółce powinna zostać udrożniona, ponieważ zarządzanie funduszami przeniesiono do BDM TFI na co czekano od kilku tygodni. Konieczna była do tego zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Tak czy inaczej, udrożnienie działalności operacyjnej to jedno, a układ to drugie. Spółka i wierzyciele wciąż bowiem czekają na uprawomocnienie się układu i wiele wskazuje, że nie dojdzie do tego w tym roku. Jak pisaliśmy na łamach Obligacje.pl, z powodu złożonych zażaleń najbardziej prawdopodobny termin to okolice lutego, a może i kwietnia przyszłego roku. To zaś oznaczałoby, że do pierwsze – symboliczne – spłaty trafią do obligatariuszy dopiero w ostatnich miesiącach 2021 r.

Zawarty z wierzycielami układ zakłada, że właściciele niezabezpieczonych obligacji o wartości około 2,3 mld zł zostaną spłaceni w 25 proc. przez osiem lat (siedem, jeśli uwzględnić, że pierwsze spłaty pojawią się po ponad roku od uprawomocnienia).

Tymczasem, jak pisał we wtorek Business Insider, oprócz zażaleń, do wrocławskiego sądu, przed którym toczy się postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku, trafił też wniosek o umorzenie tego postępowania. Co ciekawe, złożyć je miał pełnomocnik jednego z zastępców w radzie wierzycieli spółki.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje