środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

GetBack przeszacuje wartość wierzytelności

msd | 30 sierpnia 2019
Zarządzane przez windykatora wierzytelności zostaną przeszacowane o 13,5 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Spółka nie opublikuje na razie zapowiadanych na najbliższą sobotę zaległych sprawozdań finansowych.

Konieczność przeszacowania wartości portfeli wierzytelności GetBack tłumaczy „nowymi założeniami biznesowymi”. Decyzja o skorygowaniu wartości posiadanych pakietów miała zapaść podczas badania zaległych sprawozdań finansowych spółki.

Nowa wycena, w zależności od poszczególnych pakietów, ma się opierać między innymi o transakcję z Hoistem, cenę zbycia, czy przewidywaną cenę zbycia, a także historyczne odzyski z uwzględnieniem jakości danych oraz strategii windykacyjnej, ale przy przyjęciu rynkowych cen serwisowania. 

Według stanu na koniec 2018 r. przeszacowanie ma zmniejszyć wycenę portfeli wierzytelności o 13,5 mln zł do niecałych 1,11 mld zł. Historyczne korekty, na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. są jednak znacznie głębsze, sięgające odpowiednio 266,2 mln zł oraz 511,6 mln zł.

W ocenie emitenta żadna z zaproponowanych do chwili obecnej przez biegłego rewidenta korekt sprawozdania finansowego nie ma wpływu na możliwości finansowe realizacji układu oraz planu restrukturyzacji, który był budowany w oparciu o dane na 31.12.2018 r. – poinformował GetBack. 

W osobnych komunikatach windykacyjna spółka poinformowała, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie opublikuje 31 sierpnia zaległych sprawozdań. Chodzi o zaudytowany raport za 2018 r. oraz raport za I kwartał tego roku. GetBack tłumaczy się rekomendacją biegłego rewidenta w sprawie ponownej wyceny portfeli wierzytelności oraz utratą zezwolenia przez Saturn TFI, w którym GetBack miał kilka funduszy sekurytyzacyjnych. 

W konsekwencji utraty licencji przez Saturn TFI S.A., emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami – podał GetBack.

Decyzja nadzorcy wobec Saturna miała sprawić, że GetBack – jak sam podaje – przejściowo utracił dostęp do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych.

O tym, że cofnięcie Saturnowi licencji może sprawić GetBackowi problemy pisaliśmy szerzej ponad tydzień temu. 

Od maja ubiegłego roku windykacyjna firma znajduje się w postępowaniu restrukutryzacyjnym. Zostawiła na lodzie właścicieli niezabezpieczonych obligacji o wartości około 2,3 mld zł. W czerwcu tego roku sąd zatwierdził układ, który zakłada spłatę 25 proc. nominału w osiem lat, ale decyzja ta czeka jeszcze na uprawomocnienie.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje