wtorek, 17 września 2019

Newsroom

GetBack przeszacuje wartość wierzytelności

msd | 30 sierpnia 2019
Zarządzane przez windykatora wierzytelności zostaną przeszacowane o 13,5 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Spółka nie opublikuje na razie zapowiadanych na najbliższą sobotę zaległych sprawozdań finansowych.

Konieczność przeszacowania wartości portfeli wierzytelności GetBack tłumaczy „nowymi założeniami biznesowymi”. Decyzja o skorygowaniu wartości posiadanych pakietów miała zapaść podczas badania zaległych sprawozdań finansowych spółki.

Nowa wycena, w zależności od poszczególnych pakietów, ma się opierać między innymi o transakcję z Hoistem, cenę zbycia, czy przewidywaną cenę zbycia, a także historyczne odzyski z uwzględnieniem jakości danych oraz strategii windykacyjnej, ale przy przyjęciu rynkowych cen serwisowania. 

Według stanu na koniec 2018 r. przeszacowanie ma zmniejszyć wycenę portfeli wierzytelności o 13,5 mln zł do niecałych 1,11 mld zł. Historyczne korekty, na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. są jednak znacznie głębsze, sięgające odpowiednio 266,2 mln zł oraz 511,6 mln zł.

W ocenie emitenta żadna z zaproponowanych do chwili obecnej przez biegłego rewidenta korekt sprawozdania finansowego nie ma wpływu na możliwości finansowe realizacji układu oraz planu restrukturyzacji, który był budowany w oparciu o dane na 31.12.2018 r. – poinformował GetBack. 

W osobnych komunikatach windykacyjna spółka poinformowała, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie opublikuje 31 sierpnia zaległych sprawozdań. Chodzi o zaudytowany raport za 2018 r. oraz raport za I kwartał tego roku. GetBack tłumaczy się rekomendacją biegłego rewidenta w sprawie ponownej wyceny portfeli wierzytelności oraz utratą zezwolenia przez Saturn TFI, w którym GetBack miał kilka funduszy sekurytyzacyjnych. 

W konsekwencji utraty licencji przez Saturn TFI S.A., emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami – podał GetBack.

Decyzja nadzorcy wobec Saturna miała sprawić, że GetBack – jak sam podaje – przejściowo utracił dostęp do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych.

O tym, że cofnięcie Saturnowi licencji może sprawić GetBackowi problemy pisaliśmy szerzej ponad tydzień temu. 

Od maja ubiegłego roku windykacyjna firma znajduje się w postępowaniu restrukutryzacyjnym. Zostawiła na lodzie właścicieli niezabezpieczonych obligacji o wartości około 2,3 mld zł. W czerwcu tego roku sąd zatwierdził układ, który zakłada spłatę 25 proc. nominału w osiem lat, ale decyzja ta czeka jeszcze na uprawomocnienie.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Fundusze Lartiq domagają się 115 mln zł od GetBacku

  09 września 2019
  Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI (d. Trigon TFI) złożyły dziewięć pozwów przeciwko windykatorowi. Na razie w pięciu przypadkach sąd wydał nakaz zapłaty na łączną kwotę 64,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Saturn TFI zapowiada odwołanie od decyzji KNF

  23 sierpnia 2019
  Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF – poinformował Saturn TFI w oświadczeniu wydanym po cofnięciu mu zezwolenia.
  czytaj więcej
 • GetBackowi przybyło problemów po decyzji KNF wobec Saturn TFI

  22 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka przyznaje, że cofnięcie Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności wiązać się będzie dla niej z dodatkowymi kłopotami operacyjnymi, a zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze. Przekonuje jednak, że długoterminowo potencjalny układ nie jest zagrożony.
  czytaj więcej
 • KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

  21 sierpnia 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje