środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

GetBack żąda 134,6 mln zł odszkodowania od Altusa

msd | 15 września 2020
Windykator domaga się od Altusa i 12 zarządzanych przez niego w przeszłości funduszy odszkodowania tytułem zawyżenia wartości akcji EGB Investments.

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę 134,6 mln zł, wynika z komunikatu Altusa. Spółka podaje, że windykator domaga się odszkodowania od niej oraz 12 funduszy, którymi w przeszłości zarządzała, gdy miała jeszcze zezwolenie na prowadzenie działalności TFI.

„GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z pozwanych funduszy oraz spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack S.A. szkody z tego tytułu.” – poinformował Altus.

Jak podano, GetBack wniósł także o ewentualne zasądzenie od poszczególnych funduszy 207,6 mln zł, co odpowiada cenie zapłaconej przez windykatora za akcje EGB Investments.

Tymczasem sam Altus kwestionuje roszczenia GetBacku.

„GetBack S.A. nie przysługują względem spółki ani funduszy jakiekolwiek uzasadnione roszczenia w związku ze zbyciem na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez fundusze. Zbycie na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments S.A. przez doradców GetBack S.A. w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack S.A. w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments S.A., przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych członków organów GetBack S.A.” – podano także.

Altus zapowiedział także podjęcie kroków prawnych w celu ochrony przed „bezpodstawnie dochodzonymi” roszczeniami przez GetBack.

O złożeniu pozwu odszkodowawczego przeciwko Altusowi i 12 funduszom GetBack informował jeszcze w marcu tego roku. Windykator argumentował wówczas, że przed zawarciem 207,6 mln zł transakcji przejęcia EGB doszło do „niedopuszczalnej manipulacji” kursem akcji tej spółki, co doprowadziło do zawyżenia wyceny i wyrządzenia szkody GetBackowi.

Przejęcie EGB od funduszy zarządzanych w przeszłości przez Altusa jest jednym z wątków obszernego śledztwa w aferze GetBacku.

W lutym KNF cofnęła Altus TFI licencję i nałożyła na Towarzystwo 7 mln zł kar pieniężnych.

Sam GetBack domaga się też 307 mln zł odszkodowania od Deloitte, firmy audytorskiej, która w przeszłości badała jego sprawozdania. Dotychczas spółce udało się uzyskać około 40 mln zł od Lartiq’a (d. Trigon TFI).

W lutym uprawomocnił się układ GetBacku, na mocy którego obligatariusze mają otrzymać 25 proc. zainwestowanych pieniędzy w osiem lat. Podstawą takiego układu jest między innymi założenie, że spółce uda się odzyskać około 100 mln zł od podmiotów trzecich.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje