sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

GetBack zapowiada przyspieszenie płatności układowych

msd | 21 listopada 2019
Windykator mógłby wypłacić pierwszą ratę układu „niezwłocznie” po jego uprawomocnieniu, oczekiwanym na początku 2020 r.

Spółka przekonuje, że ma za sobą etap ratowania przez ryzykiem upadłości, teraz zaś ma się skoncentrować na poprawie działalności operacyjnej i zamknięciu etapu zawierania porozumień z zabezpieczonymi wierzycielami.

- Opublikowaliśmy jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz spodziewamy się zakończenia przenoszenia funduszy do nowego TFI w ustawowym terminie, czyli do końca listopada br. Jednocześnie ustabilizowaliśmy odzyski, a dzięki głębokiej restrukturyzacji, znacząco ograniczyliśmy koszty funkcjonowania oraz rozpoczęliśmy wprowadzanie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy działalności windykacyjnej. Potwierdza to skuteczną realizację pierwszego etapu zatwierdzonego układu – powiedziała Magdalena Nawłoka, p.o. prezes GetBacku, cytowana w komunikacie prasowym.

Jak podano, spółka zbliża się do zakończenia restrukturyzacji i szykuje się do realizacji zatwierdzonego układu. Wciąż jednak jeszcze nieprawomocnego. GetBack spodziewa się, że przyspieszone postępowanie układowe zostanie zakończone „najpóźniej na początku przyszłego roku”. Jak wcześniej pisaliśmy na łamach Obligacje.pl, powołując się na informacje z wrocławskiego sądu, przed którym toczy się restrukturyzacja windykatora, najbardziej prawdopodobny termin uprawomocnienia układu to okolice lutego do kwietnia przyszłego roku. Pod warunkiem, że obok rozpatrywanych właśnie zażaleń sprawy dodatkowo nie skomplikuje złożony do sądu wniosek o umorzenie postępowania, o którym pisał niedawno Business Insider.

- Najważniejsze zadania pierwszej fazy restrukturyzacji zostały zrealizowane – zatwierdzony został układ zaproponowany wierzycielom przez spółkę, dzięki transakcji z Hoist odzyskana została płynność oraz zawarto porozumienia z większością wierzycieli zabezpieczonych, doszliśmy do porozumienia z głównymi wierzycielami zabezpieczonymi. Jednocześnie, z uwagi na wypracowane nadwyżki - między innymi z transakcji sprzedaży aktywów w Rumunii - GetBack jest w stanie wypłacić pierwszą ratę układu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu. Liczymy, że sąd rozpatrujący zażalenia weźmie to pod uwagę – powiedział Przemysław Dąbrowski, ustępujący wiceprezes GetBacku, także cytowany w komunikacie.

W środę po południu windykacyjna spółka poinformowała o rezygnacji Przemysława Dąbrowskiego ze stanowiska wiceprezesa i z jakichkolwiek funkcji w zarządzie spółki. Menedżer był obecny w GetBacku od kwietnia 2018 r. (od maja 2018 r. do maja 2019 r. jako prezes), rada nadzorcza powołała go zaraz po wybuchu afery i odwołaniu Konrada K. ze stanowiska prezesa.

Choć w komunikacie giełdowym nie wskazano przyczyn rezygnacji Przemysława Dąbrowskiego, to tłumaczy się ją zakończeniem kluczowych etapów restrukturyzacji, w tym zatwierdzeniem układu i sprzedażą znacznej części aktywów Hoistowi. 

Jak poinformował Radosław Barczyński, przewodniczący rady nadzorczej GetBacku i członek rady wierzycieli, spółka „w ramach możliwości” wciąż zamierza korzystać z doświadczenia ustępującego wiceprezesa.

Niedawno z zarządu GetBacku odszedł też odpowiedzialny za operacje Marcin Tokarek. Trzyosobowy zarząd spółki tworzą więc: p.o. prezes Magdalena Nawłoka, wiceprezes Tomasz Strama i Paulina Pietkiewicz, jako członek zarządu. Ta ostatnia odpowiedzialna jest między innymi za obszar roszczeń GetBacku wobec podmiotów trzecich (w przeszłości mówiło się, że chodzić może nawet o kwotę sięgającą 500 mln zł, z czego do układu wpisano jednak około 100 mln zł).

- W ocenie rady nadzorczej, obecny skład zarządu jest adekwatny do skutecznej realizacji zadań związanych z wykonaniem układu – skwitował Radosław Barczyński.

Postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku obejmuje przede wszystkim 2,3 mld zł długów wobec niezabezpieczonych obligatariuszy. Zgodnie z treścią przyjętego układu, spółka miałaby spłacić 25 proc. nominału obligacji w ciągu ośmiu lat. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium