poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Getin Noble Bank uchwalił nowy publiczny program emisji obligacji

msd | 06 lipca 2017
Wartość nowego programu dla papierów podporządkowanych, podobnie jak czterech wcześniejszych, to 750 mln zł. Do października GNB może jeszcze oferować obligacje w ramach poprzedniego programu.

Bank ma wystarczająco dużo czasu by złożyć do KNF wniosek o zatwierdzenie nowego prospektu i przejście całej procedury, ponieważ do pierwszej połowy października może plasować w trybie publicznym obligacje podporządkowane w ramach trwającego jeszcze poprzedniego programu. Dotychczas pozyskał z niego 359 mln zł w ośmiu emisjach (przy 455 mln zł popytu), a obecnie prowadzi kolejną, wartą tym razem 30 mln zł, co jest najniższą kwotą, o jaką się ubiega od sierpnia 2013 r.

W trwającej obecnie ofercie bank oferuje 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za siedmioletnie papiery podporządkowane, których okres spłaty na żądanie emitenta może zostać skrócony do pięciu lat. Podobne warunki GNB oferował w czerwcu, wcześniej zaś proponował w maju 4,5 pkt proc. marży i 5 pkt proc. marży w 10 poprzednich ofertach.

W obrocie na Catalyst znajduje się 40 serii obligacji GNB z terminami spłaty od sierpnia 2017 do stycznia 2024 r. Na skutek czerwcowego spadku cen rentowności podporządkowanych papierów banku ponownie wzrosły. Na najwyższy dochód, sięgający do 8-8,4 proc. brutto, liczyć można w przypadku serii zapadających w latach 2019-2021.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje